Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

„Leczenie Ran” – zeszyt 4/2021

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: „Leczenie Ran” – zeszyt 1/2022
Zapraszamy do lektury kolejnego wydania czasopisma „Leczenie Ran”, oficjalnego pisma naukowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
Szczególnie polecamy trzecią część wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2021) – Postępowanie z chorym z zespołem stopy cukrzycowej.

Autorzy skupili się na terapii podciśnieniowej ran (negative pressure wound therapy – NPWT), która w różnego rodzaju zaburzeniach gojenia jest coraz powszechniej stosowaną metodą leczenia. Zwiększa się nie tylko liczba prowadzonych terapii, lecz także zakres wskazań do jej stosowania. Wynika to z uniwersalnego mechanizmu działania terapii podciśnieniowej, który wydaje się szczególnie korzystny w ranach na podłożu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC), o złożonej etiologii i trudnych w leczeniu. Przedstawiono podstawowe mechanizmy NPWT wraz z ich rolą w leczeniu stopy cukrzycowej.

Inne zalety terapii podciśnieniowej to: możliwość zmniejszenia częstości zmian opatrunku, zmniejszenie uciążliwości dla pacjenta (takich jak wysięk, nieprzyjemny zapach, brudzenie odzieży), zmniejszenie ryzyka wtórnych zakażeń, kontrola objętości wydzielania w czasie, możliwość połączenia z płukaniem rany, dobra akceptacja przez pacjenta (szczególnie systemów jednorazowych).

Kolejna lektura to artykuł oryginalny – „Jakość życia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej, u których zastosowano indywidualne wkłady ortopedyczne.”

Przeprowadzono badanie ankietowe za pomocą autorskiego narzędzia składającego się z 25 pytań opracowanych na podstawie dostępnej literatury. W celu zbadania jakości życia wykorzystano formularz WHOQoL-BREF. Badanie zrealizowano podczas osobistych rozmów z pacjentami oraz rozmów telefonicznych. Analizę statystyczną wykonano z wykorzystaniem testów statystycznych. Za poziom istotności przyjęto p = 0,05, a statystyki testowe 0,05 < p.

W dziale opis przypadku polecamy „Zastosowanie diety dojelitowej wzbogaconej w argininę, kwasy tłuszczowe omega-3 i nukleotydy w leczeniu odleżyn”.

Celem pracy było przedstawienie efektów stosowania diety wzbogaconej w argininę, kwasy tłuszczowe omega-3 i nukleotydy u młodego pacjenta żywionego przez sztuczny dostęp. Na podstawie prowadzonych obserwacji stwierdzono, że zastosowanie diety wysokobiałkowej wzbogaconej w dodatek argininy, kwasów tłuszczowych omega-3 i nukleotydów przez okres trzech miesięcy wraz z odpowiednią opieką nad raną przyczyniło się do wygojenia lub znacznego zmniejszenia wielkości odleżyn.

Życzymy lektury wzbogacającej wiedzę.

Kliknij w obrazek i zobacz e-wydanie czasopisma "Leczenie Ran"

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.