Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Antybiotyki po nieplanowym cięciu cesarskim lepiej podawać po zaciśnięciu pępowiny

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Kuhr K, Axelsson PB, Andersen BR, Ammitzbøll ILA, Clausen TD, Løkkegaard EChL. Postoperative infections after non-elective cesarean section – a retrospective cohort study of prevalence and risk factors at a single center in Denmark administering prophylactic antibiotics after cord clamping BMC Pregnancy Childbirth. 2022 Dec 17;22(1):945. doi: 10.1186/s12884-022-05300-y
Z danych szpitalnych wynika, że matki rodzące drogą nieplanowego cięcia cesarskiego są znacznie bardziej narażone na rozwój infekcji pooperacyjnych niż matki rodzące drogą elektywnego cięcia cesarskiego.
Wcześniejsze badania wykazały, że ryzyko zakażenia zmniejsza się, gdy antybiotyki podaje się co najmniej 30 minut przed nacięciem skóry, a nie po zaciśnięciu pępowiny. Jednal antybiotyki podane przed nacięciem są obecne w krwioobiegu noworodka do 24 godzin po porodzie, a wczesna ekspozycja na antybiotyki może zaburzać rozwój mikrobiomu jelitowego.

Zespół klinicystów i naukowców z Danii postanowił ocenić częstość występowania zakażenia pooperacyjnego po nieplanowym cięciu cesarskim na oddziale porodowym, na którym stosowano antybiotyki po zaciśnięciu pępowiny, dodatkowo badając czynniki ryzyka rozwoju zakażeń pooperacyjnych.

Badanie miało charakter kohortowy i uwzględniono w nim 2725 kobiet rodzących przez nieplanowe cięcie cesarskie w latach 2010–2017 wraz z przeglądem zapisów dotyczących prenatalnych czynników ryzyka, porodu i wyników okołoporodowych. Pierwszorzędowymi wynikami były: główna złożona infekcja rozwoju zapalenia błony śluzowej macicy, zakażenia miejsca operowanego lub posocznicy w połączeniu z odpowiednią receptą na antybiotyki.

Drugorzędowe wyniki obejmowały infekcję o nieznanym ognisku, zapalenie sutka, infekcję dróg moczowych i zapalenie płuc.

Łącznie u 88 pacjentek rozwinęła się główna infekcja złożona (3,2 proc.). Infekcje te dzielą się na zapalenie błony śluzowej macicy (n = 37/2725, 1,4 proc.), zakażenie miejsca operowanego (n = 35/2725, 1,3 proc.) i posocznicę (n = 15/2725, 0,6 proc.). Stwierdzono, że wysoki wskaźnik masy ciała (aOR = 3,38, 95% CI 1,93–5,92) i gorączka śródporodowa (aOR = 2,26, 95% CI 1,22–4,59) są niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia pooperacyjnego po nieplanowym cięciu cesarskim. Ponadto dane wskazują, że poród przez celowe cięcie cesarskie 2. stopnia w trybie pilnym (aOR = 0,61 95% CI 0,37–0,998) w porównaniu z cięciem 3. stopnia jest czynnikiem ochronnym przed rozwojem infekcji pooperacyjnej po nieplanowym cięciu cesarskim.

Jak wynika z danych badawczych, na oddziale porodowym, gdzie podaje się antybiotyki po zaciśnięciu pępowiny podczas nieplanowanych cięć cesarskich, stwierdzono niską częstość występowania głównych infekcji złożonych w porównaniu z szacunkami pochodzącymi z badań metaanalitycznych.

Zatem skutkiem profilaktycznego podawania antybiotyków po zaciśnięciu pępowiny jest niższy akceptowalny odsetek infekcji pooperacyjnych, a pozwala to uniknąć przezłożyskowego przenoszenia antybiotyków na niemowlę.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.