Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Beta-blokery zmniejszają śmiertelność pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu

Udostępnij:
Urazy czaszki i idące za nimi urazowe uszkodzenie mózgu (TBI), następujące często w czasie wypadków drogowych i katastrof (np. budowlanych) to jedna z wiodących przyczyn śmiertelności wśród pacjentów urazowych na całym świecie.
Stwarzają one ryzyko wtórnego urazu neurologicznego z powodu znacznego wyrzutu katecholamin.

Zespół naukowców i klinicystów z USA postanowił sprawdzić metodą metaaanalizy, jakie terapie są stosowane, by zapobiec śmierci z powodu takich urazów wśród pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Jak się okazało, jednym z często stosowanych działań klinicznych było podawanie beta-blokerów.

Dla sprawdzenia skuteczności tych działań badacze dokonali analizy materiałów znajdujących się w bazach danych PubMed, EMBASE, JAMA Network i Google Scholar pod kątem recenzowanych oryginalnych badań dotyczących stosowania beta-blokerów w terapii klinicznej pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, opublikowanych przed 15 lutego 2022 r.

Do metaanalizy włączono 12 badań przeprowadzonych na dużych grupach pacjentów. Jak stwierdzono na podstawie ich wyników, pacjenci z urazowym uszkodzeniem mózgu, którym podawano beta-blokery, znacząco rzadziej umierali (dotyczy to śmiertelności wewnątrzszpitalnej) w porównaniu z grupą bez podawania beta-blokerów (14,5 proc. do 19,2 proc.).

Minusem była znacznie większa liczba dni z koniecznością użycia respiratora dla tej grupy w stosunku do grupy bez beta-blokerów (5,58 do 2,60 dnia). Podobnie długość pobytu na oddziale intensywnej terapii (9,00 do 6,84 dnia) i w szpitalu (17,30 do 11,02 dnia) w grupie beta-blokerów wydłużyła się w porównaniu z grupą, w której nie podawano beta-blokerów.

Jak wynikało z danych, beta-adrenolityki istotnie zmniejszyły śmiertelność wewnątrzszpitalną u pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, mimo że wiążą się z wydłużeniem czasu wentylacji i ogólnie pobytu w szpitalu.

Jednak, jak stwierdzają autorzy metaanalizy, fakt zmniejszenia śmiertelności wewnątrzszpitalnej jest tak istotny, że włączenie beta-blokerów od pierwszych momentów terapii na OIT powinno zostać rozważone w wytycznych leczenia.

Opracowanie: Marek Meissner

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.