Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Chirurgiczna terapia transportu kości piszczelowej skuteczna w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Xiong F, Li W, Zhang T, Yao Ch, Zhou L, Gao X, Guan J. Effectiveness analysis of modified tibial transverse bone transport technique combined with vancomycin calcium phosphate bone cement local filling and covering in treatment of diabetic foot Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2022 Oct 15;36(10):1261-1265. doi: 10.7507/1002-1892.202204090
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 09.11.2022
 
 
Zespół naukowców chińskich przebadał efekty zaawansowanej terapii chirurgicznej stosowanej w leczeniu ciężkich przypadków stopy cukrzycowej – miejscowy transport kości piszczelowej połączony z wypełnieniem i pokryciem cementem kostnym z wankomycyną i fosforanem wapnia.
Badanie miało charakter retrospektywny. Dokonano analizy 22 pacjentów ze stopą cukrzycową leczonych techniką transportu kości piszczelowej z wypełnieniem i pokryciem cementem kostnym w okresie od października 2019 do grudnia 2021 roku. Było to 13 mężczyzn i 9 kobiet w średnim wieku 61,3 roku (zakres wieku 41–74 lata).

Czas trwania cukrzycy wynosił 8–30 lat, średnio 12,5 roku. Czas trwania niegojącego się owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej wynosił 10–42 dni, średnio 28,2 dnia.

Wystąpiły 2 przypadki stopnia 3. i 20 przypadków stopnia 4. według klasyfikacji Wagnera.

Angiografię TK wykonywano na obu kończynach dolnych pacjentów, naczynia krwionośne dotkniętych chorobą kończyn były w różnym stopniu zwężone, a ukrwienie oceniono jako słabe. Przedoperacyjna temperatura skóry dotkniętej chorobą stopy wynosiła (28,27 ±0,91)°C, wskaźnik kostka-ramię (ABI) 0,42 ±0,11, a wynik w wizualnej skali analogowej (VAS) 7,7 ±0,6.
Przedoperacyjna wielkość owrzodzenia stopy cukrzycowej wahała się od 2,5 cm × 2,0 cm do 3,5 cm × 3,0 cm. Rejestrowano temperaturę skóry dotkniętej chorobą stopy, wskaźnik ABI, punktację VAS i gojenie się ran skóry dotkniętej chorobą stopy i porównywano stan przed operacją i 3 miesiące po operacji. Wszyscy pacjenci byli obserwowani w okresie od 3 do 18 miesięcy, średnio 10,5 miesiąca.

Jak stwierdzono, zakażenie jednego pacjenta z 4. stopniem wagnerowskim nie uległo znaczącej poprawie po operacji i zaobserwowano tendencję do dalszego pogarszania się, a amputację lewej nogi wykonano ostatecznie w 22. dniu po operacji. Pozostałych 21 pacjentów odpowiedziało pozytywnie na terapię operacyjną, stabilizator zewnętrzny usunięto miesiąc po operacji, rana zagoiła się 3 miesiące po niej, a podczas obserwacji nie było nawrotu owrzodzenia in situ ani innych miejsc. Po 3 miesiącach od operacji temperatura skóry dotkniętej chorobą stopy wynosiła (31,76 ±0,34)°C, ABI 0,94 ±0,08, a wynik w skali VAS 2,1 ±0,3, co jest znaczną poprawą w porównaniu z danymi przed operacją.

Badacze podkreślili, że zmodyfikowana technika miejscowego transportu kości piszczelowej w połączeniu z wypełnieniem i pokryciem cementem kostnym z wankomycyną i fosforanem wapnia może skutecznie poprawić ukrwienie chorej kończyny, przyspieszyć gojenie się ran i poprawić skuteczność leczenia.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.