Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy w 59 dni można wyleczyć owrzodzenie żylne goleni?

Autor: Aleksandra Lang |Data: 08.09.2020
 
 
Owrzodzenie goleni na tle niewydolności żylnej (OŻG) dotyka ok 1% populacji. Złotym standardem jest miejscowa terapia owrzodzeń prowadzona zgodnie ze strategią TIME i zastosowaniem kompresjoterapii.
Kluczowym elementem terapii poza regularnym i dokładnym oczyszczeniem łożyska rany jest walka z infekcją, która w przypadku OŻG i dużego wysięku z rany jest trudna do opanowania. Stosowanie bezpiecznego roztworu podchlorynów np. Granudacyn o szerokim spektrum działania bójczego wobec drobnoustrojów jak również opatrunku Mepilex Ag z siarczanem srebra i węglem aktywowanym z warstwą kontaktową Safetac daje efekty na wagę złota!


Gold_camp_caseVLU_WC_09_2020_HCP_Poland


Opis przypadku10
M 59 lat, owrzodzenie w okolicy lewej kostki przyśrodkowej, ok 40 cm 2, głębokości 1 – 3 mm (Rys. 1.) Obecne zmiany troficzne i hemosyderoza. Obrzęk. W wywiadzie (2 lata) dwa epizody owrzodzenia tej samej lokalizacji. Ocena drożności naczyń pozwoliła na stosowanie kompresjoterapii. Dotychczasowe leczenie: przymoczki z antyseptyku OCT 0,1% i FE 2% i celowana dojelitowa antybiotykoterapia.


Artykuł jest bezpłatny dzięki


Piśmiennictwo:
1. Dissemond J et al. Evidence for silver in wound care, meta-analysis of clinical studies from 2000–2015. J Dtsch Dermatol Ges. 2017 May;15(5):524-535.
2. Gee Kee E et al Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns. 2015 Aug;41(5):946-55.
3. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
5. Dhataryija K et al. An open, non comperative multicentre evaluation of performance and safety using an antimicrobial exudate transfer dressing on diabetic foot ulcers. A case series. J. Wound Care 2016; 25(5): 256–265.
6. Chadwick P, Taherinejad F, Hamberg K, Waring M. Clinical and scientific data on a silver-containing soft-silicone foam dressing: an overview. Journal of Wound Care 2009;18(11):483-491.
7. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
8. Gee Kee E et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. Burns. 2017 Jun;43(4):724-732.
9. Silverstein P. et al. Anopen, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safetyof a silver contain in soft silicone foam dressing vs silver sulfadiazine cream. J BurnCareRes. 2011 Nov-Dec; 32(6).
10. Opis przypadku przy współpracy z mgr Andrzejem Przewiezlikowskim, „Zastosowanie leczenia przeciwbakteryjnego i ocena skuteczności zastosowanych opatrunków w leczeniu miejscowym owrzodzenia goleni.” (Andrzej Przewiezlikowski, pielęgniarz dyplomowany, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista leczenia ran przewlekłych, NZOZ Poradnia Chirurgii MANUS Prywatne Centrum Leczenia Ran Przewlekłych, Toruń, ul. Ligi Polskiej 5).
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe