Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Drukowana tkanka tłuszczowa terapią w zespole stopy cukrzycowej

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Armstrong DG, Harris SG, Rasor Z, Zelen ChM, Kim J , Swerdlow M, Isaac AL Autologous Minimally Manipulated Homologous Adipose Tissue (AMHAT) for Treatment of Nonhealing Diabetic Foot Ulcers Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Oct 28;10(10):e4588.doi: 10.1097/GOX.0000000000004588
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 09.11.2022
 
 
Powikłania stopy cukrzycowej są coraz bardziej uciążliwe dla pacjentów, klinicystów i całego społeczeństwa.
Rozwój innowacyjnych terapii wspierających poprawę jakości podstawowej opieki zdrowotnej staje się priorytetem.

Interdyscyplinarny zespół naukowców i klinicystów opracował nowy typ terapii i wdrożył program pilotażowy. Za pomocą biologicznej drukarki 3D, korzystając z hodowli tkankowych, stworzono autologiczną, homologiczną tkankę tłuszczową AMHAT. Następnie wdrożono badanie na 10 pacjentach z historią przewlekłego owrzodzenia stopy cukrzycowej. Pacjenci ci mieli przez ponad 4 tygodnie niegojące się rany stopy cukrzycowej, oporne na standardowe terapie.

Rany leczono pojedynczą aplikacją AMHAT, a następnie kontrolowano stan co tydzień przez okres do 12 tygodni lub do czasu zagojenia się. Pierwszorzędowym punktem końcowym była całkowita epitelializacja rany do 12 tygodni po leczeniu. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zmniejszenie rozmiaru i objętości rany, ocenę stopnia nasilenia owrzodzenia i czas do zamknięcia.

Jak stwierdzono, pięć ran zagoiło się w terminie do 5. tygodnia, a jedna do 8. tygodnia. Średnie procentowe zmniejszenie powierzchni ran po 12 tygodniach wynosiło 78,3 proc., zaś zamknięcie uzyskano w 60 proc. ran. Średni czas do zamknięcia tych ran wyniósł 49,1 dnia (95 proc. CI).

Nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych.

Jak stwierdzili badacze, leczenie przy pomocy jednorazowej aplikacji AMHAT wydaje się bezpieczną i potencjalnie skuteczną metodą leczenia pacjentów z przewlekłymi ranami wywołanymi zespołem stopy cukrzycowej. Obecnie kontynuowane są badania na szerszej grupie pacjentów dla uzyskania możliwości pełnego testu klinicznego terapii.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.