Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Esmolol wspomaga leczenie zespołu stopy cukrzycowej

Udostępnij:
Leczenie zespołu stopy cukrzycowej jest bardzo trudne, żmudne i najczęściej długotrwałe, dlatego każdy, nawet drobny element terapii jest niezwykle istotny. Kolejną cenną cegiełką może okazać się miejscowo stosowany esmolol, o czym przekonuje najnowsza publikacja z prestiżowego „JAMA Network Open”.
Cukrzyca to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych, niosąca za sobą wiele powikłań, w tym wspomniany zespół stopy cukrzycowej. Częstość jego występowania szacuje się na 1,3 do 12 proc. w zależności od kraju; aż 15 do 25 proc. pacjentów z cukrzycą prawdopodobnie doświadczy tego groźnego powikłania. Niepokojące są dane podające, że u pacjentów z ZSC występuje wysoka 5-letnia śmiertelność sięgająca aż 46 proc., wyższa niż w przypadku wielu nowotworów.

Badania przedkliniczne dotyczące 1/2 chlorowodorku esmololu w 14-proc. żelu sugerowały, że może on być skuteczną dodatkową opcją leczenia zespołu stopy cukrzycowej. By potwierdzić przypuszczenia, wieloośrodkowy zespół badaczy z Indii przeprowadził randomizowane podwójnie zaślepione badanie, do którego włączono 176 chorych z ZSC i przydzielono losowo w stosunku 3:3:1 do otrzymywania esmololu plus standardowej opieki, samej standardowej opieki lub placebo w żelu i standardu leczenia. Interwencję prowadzono przez 12 tygodni, a następnie obserwowano aż do 24. tygodnia.

Pierwszorzędowym wynikiem był odsetek zagojonych ran w ciągu 12-tygodniowej fazy leczenia.

Odsetek chorych w grupie otrzymującej esmolol, którzy osiągnęli cel leczenia, wyniósł 60,3 proc. w porównaniu z 41,7 proc. uczestników w grupie leczonej zgodnie ze standardem. Docelowe zamknięcie owrzodzenia do końca badania (tydzień 24.) osiągnięto u 77,2 proc. uczestników w grupie otrzymującej esmolol oraz u 55,6 proc. w grupie standardowej terapii.

W obu powyższych przypadkach osiągnięto istotność statystyczną. Mediana czasu zamknięcia rany wynosiła 85 dni w grupie badawczej i nie była możliwa do oszacowania w drugiej z grup. Istotne korzyści ze stosowania esmololu zaobserwowano u pacjentów z dodatkowymi czynnikami utrudniającymi gojenie. Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem odnotowano u 18,8 proc. uczestników, ale większość z nich nie była związana z badanym lekiem.

Skuteczny, bezpieczny, prosty i tani sposób na trudno gojącą się ranę – pozostaje czekać na większą liczbę badań, które potwierdzą powyższe, jakże pomyślne, wyniki.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.