Specjalizacje, Kategorie, Działy

II Międzywojewódzka Debata Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Dzień II

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Aleksandra Lang
|
Zwieńczeniem dwudniowego wydarzenia była debata dotycząca systemowych wyzwań w leczeniu ran, w której uczestniczył Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dyskusja była poprzedzona prezentacją wniosków z raportu na temat pilotażowego wdrożenia KPLR-2, który miał premierę podczas konferencji.
W trakcie dyskusji poruszono zagadnienia:
1. Kompleksowa opieka nad pacjentami dotkniętymi raną przewlekłą.
• Jak obecnie wygląda realizacja Kompleksowego Programu Leczenia Ran (KPLR-2)?
• Jakie są pierwsze wnioski po wdrożeniu KPLR-2?

2. System refundacyjny wyrobów medycznych.
• Czy możliwe są zmiany w zakresie grup limitowych?
• Jak wygląda proces konsultacji? Na jakim etapie są analizy?

3. Jaki wpływ na proces leczenia ran przewlekłych będą miały proponowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ustawy o jakości w ochronie zdrowia?
• W jaki sposób proponowane zmiany mogą wpłynąć na poprawę dostępności pacjentów do leczenia ran?
• Koncentracja leczenia szpitalnego – szansa czy zagrożenie dla pacjentów z ranami?
• Jakie zmiany wprowadza projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia w kontekście podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.