Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Katastrofalny raport o pielęgniarkach i położnych

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 14.09.2021
 
 
Publikujemy raport NIPiP dotyczący sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. W skrócie „rozkład struktury wieku pracowników wskazuje na brak zastępowalności pokoleń – największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 51–60 lat, który obejmuje 83 129 pielęgniarek, co stanowi 35,8 proc. liczby zatrudnionych”.
Raport „ Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych – raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych” opisuje strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa oraz zawiera prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. w ujęciu krajowym – przygotowane go na podstawie danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że „dane w nim zawarte są wysokiej jakości i są możliwe do wykorzystania do produkcji danych statystycznych”.

Z raportu wynika, że „rozkład struktury wieku w zawodzie pielęgniarki i położnej wskazuje na brak zastępowalności pokoleń”.

Największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 51–60 lat, który obejmuje 83 129 osób, co stanowi 35,8 proc. zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w zawodzie aż 63 120 pielęgniarek – 27,2 proc. zatrudnionych.

W przypadku położnych największy liczbowo przedział wiekowy to również 51–60 lat (10 094 osób), czyli 35,8 proc. zatrudnionych. Osoby pracujące pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych stanowią 23,5 proc. i jest ich 6683.

W raporcie czytamy, że „statystyczna pielęgniarka, położna żyje krócej niż statystyczna Polka”. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wylicza, że średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 61,5 roku. Są to dane znacznie niższe niż dla całej populacji.

Przypomnijmy – średnia wieku kobiet w Polsce to 81,8 lat.Prognozę liczby pielęgniarek i położnych przygotowano na podstawie danych o osobach, które nabędą uprawnienia emerytalne w latach 2021–2030 oraz uzyskujących prawo wykonywania zawodu. Dla potrzeb raportu założono, że liczba uzyskujących prawo wykonywania zawodu będzie wynosiła tyle samo co w 2020 r., czyli 5693 osoby, oraz że 100 proc. podejmie pracę w zawodzie. Ponieważ populacja mężczyzn w obu zawodach stanowi ok. 2 proc., przyjęto również, że pracownicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat.

Mimo tak optymistycznego założenia, prognoza wskazuje, że do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293.

Należy również pamiętać, że pracuje 69 585 pielęgniarek i położnych, które uzyskały uprawnienia emerytalne i mogą w każdej chwili przejść na emeryturę.Wnioski
Autorzy raportu podkreślają, że „sytuacja kadrowa przedstawiona w raporcie wymaga podjęcia pilnych działań” i rekomendują, że niezbędne jest zwiększenie liczby uzyskujących prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, pilnie podjęcie działania, które zachęcą osoby posiadające uprawnienia emerytalne do dalszego wykonywania zawodu, zapobiegną zmniejszeniu liczby pracujących pielęgniarek i położnych, a także konieczna jest realizacja zapisów Polityki Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych – raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Przeczytaj także: „Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach z poprawkami” i „Pielęgniarki i położne wyszły na ulice”.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.