Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Metaanaliza czynników wpływających na nawroty owrzodzeń stopy cukrzycowej

Źródło: Guo Q, Ying G, Jing O, Zhang Y, Liu Y, Deng M, Long S. Influencing factors for the recurrence of diabetic foot ulcers: A meta-analysis. Int Wound J. 2022 Nov 17. doi: 10.1111/iwj.14017
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 22.11.2022
 
 
Zespół naukowców chińskich wykonał metaanalizę, która miała na celu systematyczny przegląd i identyfikację zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) u pacjentów z cukrzycą.
Badacze przeszukali bazy danych PUBMED, EMBASE, Web of Science, Cochrane Library, China Biology Medicine (CBM), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Wan Fang i VIP, aby zidentyfikować kwalifikujące się do analizy badania opublikowane przed 31 marca 2022 r.

Celem było zebranie badań kliniczno-kontrolnych lub badań kohortowych dotyczących powiązanych czynników wpływających na nawrót ZSC. Oceniono przy tym ryzyko błędu systematycznego włączonych badań za pomocą skali Newcastle-Ottawa. Metaanalizę przeprowadzono przy użyciu oprogramowania RevMan5.4.1.

W efekcie uwzględniono 20 badań; włączono do analizy 4238 pacjentów, z których 1567 należało do grupy z nawrotem ZSC, a 2671 z grupy z nienawracającym ZSC. Czynniki ryzyka nawrotu ZSC obejmowały obwodową neuropatię cukrzycową (iloraz szans [OR] = 4,05, 95% CI), chorobę naczyń obwodowych (OR = 3,94, 95% CI), złą kontrolę glikemii (OR = 3,27, 95% CI), owrzodzenie podeszwy (OR = 3,66, 95% CI), zapalenie kości i szpiku (OR = 7,17, 95% CI), palenie tytoniu (OR = 1,98, 95% CI), amputację w wywiadzie (OR = 11,96, 95% CI), wielolekooporne zakażenie bakteryjne (OR = 3,61, 95% CI), kalus (OR = 5,70, 95% CI) , przebyte owrzodzenie stopy cukrzycowej (OR = 4,10, 95% CI), czas trwania przebytego owrzodzenia stopy cukrzycowej wynoszący ponad 60 dni (OR = 1,02, 95% CI), interwencję naczyniową w wywiadzie (OR = 3,20, 95% CI) i ZSC stopnia III/IV wg Wagnera (OR = 4,40, 95% CI).

Nie stwierdzono jednak istotnych różnic pod względem wieku, czasu trwania cukrzycy, wskaźnika masy ciała, cholesterolu całkowitego czy deformacji stopy.

Na nawroty owrzodzeń stopy cukrzycowej ma wpływ wiele czynników. Jak stwierdzają naukowcy, lekarze powinni skupić się na grupach wysokiego ryzyka i jak najszybciej podjąć ukierunkowane interwencje w celu zmniejszenia częstości nawrotów ZSC, zaś „z powodu ograniczonej jakości i ilości włączonych badań potrzebne są bardziej rygorystyczne analizy badawcze z odpowiednią liczebnością próby w celu zweryfikowania wniosków” – zauważają.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.