Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nawroty częste w stopie cukrzycowej mimo prewencji

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Gershater MA, Apelqvist J, Roijer CA Re-Ulceration Is Common in Persons with Diabetes and Healed Foot Ulcer After Participant-Driven Education in Group: A Randomized Controlled Trial Adv Wound Care (New Rochelle). 2023 Mar;12(3):117-126. doi: 10.1089/wound.2021.0007
Nawroty owrzodzeń w stopie cukrzycowej są niestety liczne i bardzo utrudniają leczenie. Zespół holenderski postanowił zbadać skuteczność terapii oraz prewencji przeciwnawrotowej po niej, obejmującej szkolenia i wykorzystywanie specjalnych butów ortopedycznych.
W tym celu zaprojektowano badanie randomizowane, kontrolowane, które objęło 138 osób z cukrzycą i wcześniej wyleczonymi owrzodzeniami stóp (mediana wieku 63 lata, 101 mężczyzn i 37 kobiet), 107 (77,5 proc.) ukończyło badanie, 7 (5 proc.) zrezygnowało, a 12 (9 proc.) zmarło. Podczas 88 proc. wizyt kontrolnych uczestnicy nosili przepisane obuwie terapeutyczne.

Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między grupą po terapii w porównaniu z grupą kontrolną po 6, 18 lub 24 miesiącach. Po 12 miesiącach większa liczba pacjentów w grupie po terapii rozwinęło wrzody. U 77 uczestników (56 proc.) pojawiły się nowe owrzodzenia stopy, niezależnie od strony i umiejscowienia. Jeden wrzód pojawił się u 36 uczestników, dwa wrzody u 19, a u 22 uczestników rozwinęły się trzy wrzody. 48 uczestników pozostało bez owrzodzeń (35 proc.) podczas 24-miesięcznej obserwacji. Mediana dni bez owrzodzenia do pierwszego owrzodzenia wynosiła 368, do drugiego owrzodzenia – 404, a do trzeciego owrzodzenia – 660.

Jak wykazały wyniki, 1/3 uczestników nie miała wrzodów przez 24 miesiące. Edukacja pacjentów nie dała lepszych wyników niż standardowe informacje podawane przy terapii. Jak stwierdzili badacze, konieczne są dalsze badania w celu oceny działań terapeutycznych i szkoleń w przypadku owrzodzeń u osób z wygojonym owrzodzeniem stopy.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.