Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nowa terapia zakażonych ran szyi i głowy w przebiegu nowotworów

Źródło: O'Neill L, Nelson Z, Ahmad A, Fisher AH, Denton A, Renzi Jr M, Fraimow HS, Stanisce L Malignant Fungating Wounds of the Head and Neck: Management and Antibiotic Stewardship OTO Open. 2022 Feb 8;6(1):2473974X211073306. doi: 10.1177/2473974X211073306
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 27.04.2022
 
 
W przebiegu niektórych nowotworów pojawiają się zmiany na skórze szyi i głowy. Bardzo często przyjmują one postać otwartych ran, łatwo też ulegają zakażeniu, zwłaszcza grzybami.
Zmiany takie zwykle powiązane są z nowotworami podstawnokomórkowymi i płaskonabłonkowymi.

Charakteryzują się intensywnym, nieprzyjemnym zapachem, obfitym wysiękiem włóknistym lub ropnym, towarzyszącym bólem. Ich leczenie jest długotrwałe i trudne, zaś jakość życia pacjenta z tego typu zmianami spada dramatycznie. Lokują się najczęściej na piersiach (49 proc.), szyi (21 proc.), klatce piersiowej (18 proc.) i głowie (13 proc.). Zwykle nie są widoczne granice rany bądź zmiany nowotworowej, rozlewa się ona na dużą powierzchnię, bądź drąży w głąb tkanki, zależnie od stopnia jej zajęcia. Z praktyki medycznej wynika, iż najtrudniejsze w terapii są tego typu zmiany i rany ulokowane na głowie i szyi.

Zespół naukowców i klinicystów z Cooper University Hospital w New Jersey (USA), pracujący pod kierownictwem prof. Luke'a Stanisce, przeprowadził metaanalizę wszystkich dotąd stosowanych metod terapii tego typu ran. Posłużono się w niej randomizowanymi, kontrolowanymi i podwójnie ślepymi badaniami klinicznymi, testami, studiami przypadków, opiniami ekspertów i głosami w dyskusji, jakie zostały opublikowane w ciągu ostatnich 40 lat.

Celem było stworzenie ram dla przyszłych standardów leczenia tego typu zmian nowotworowych. Rekomendacje ekstrapolowano, zsumowano z wynikami terapii i pogrupowano według systemu oceny GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation).

Według rekomendacji leków pierwszej linii terapeutycznej w leczeniu zmian i ran otwartych pochodzenia nowotworowego, zakażonych grzybiczo stosowano antybiotyki ogólnoustrojowe i działające miejscowo. Wśród nich skutecznością wyróżniały się metronidazol oraz preparaty dodatkowe, które miały pomóc w oczyszczeniu ran i zlikwidowaniu zakażenia grzybiczego, często były to preparaty OTC, jak wyciąg z miodu, węgiel czy sole srebra, ostatnio zaś także w postaci nanosrebra.

Według otrzymanych przez grupę prof. Stanisce wyników antybiotyki ogólnoustrojowe dają niewielkie efekty w leczeniu tego typu ran. Rekomendacje grupy zalecają unikanie ich, chyba że widoczne są objawy infekcji ogólnoustrojowej.

Miejscowo podawany metronidazol sprawdził się jako lek pierwszego wyboru w leczeniu tego typu zakażonych ran, dawkę jednak trzeba ustalać indywidualnie w zależności od pacjenta i ciężkości objawów. Dodatkowe preparaty, np. wyciąg z miodu, węgiel, preparaty srebra przede wszystkim zmniejszają dolegliwości w rodzaju nieprzyjemnej woni i bólu, i jako terapia niskiego ryzyka mogą być uzupełnieniem pierwszej linii terapii.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.