Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Opatrunki kolagenowe wspierają gojenie ran oparzeniowych

Źródło: L K Dhar, I Jahan, A Talukder, M A Hossain, A Kaiser, S Razia et all. A Comparative Study of Collagen Sheet versus 1% Silver Sulfadiazine Dressing in Superficial Partial Thickness Burns Mymensingh Med J. 2022 Jul;31(3):649-655
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.07.2022
 
 
Zespół klinicystów z Dhaka Medical College Hospital oraz Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery w Bangladeszu zajął się problemem leczenia ran oparzeniowych, zwłaszcza u dzieci i nastolatków.
U 60 pacjentów z oparzeniami powierzchownymi stosowano dwa typy opatrunków: z arkuszami kolagenowymi lub zawierającymi 1-procentowy sulfadiazyny srebra (SSD).

Pacjentów podzielono na grupę A, z opatrunkami kolagenowymi i grupę B z opatrunkami z 1-procentową sulfadiazyną srebra. Średnia wieku wynosiła 14,9±14,2 lat w grupie A i 11,6±10,2 lat w grupie B, przy czym w grupie A aż 18 (60,0 proc.), a w grupie B - 17 (56,7 proc.) pacjentów miało poniżej 10 lat.

Pierwszy przypadek do leczenia został wybrany losowo, najprostszą metodą, czyli przez rzut monetą.

Dane zebrano za pomocą półustrukturyzowanych arkuszy danych, zaś do ich analizy wykorzystano test chi-kwadrat Pearsona i test t-Studenta.

Zaobserwowano po 7 dniach szybsze gojenie ran w grupie A, poza tym stan rany był też lepszy niż w grupie B. Średni czas całkowitego gojenia w grupie kolagenowej wynosił 10,47±2,21 dni, a w grupie 1,0 proc. SSD wynosił 13,07±2,33 dni. Średni czas gojenia był znacznie niższy w grupie kolagenowej w porównaniu z grupą 1,0 proc. SSD. Nie było istotnej różnicy w częstości infekcji między dwiema grupami.

Jak stwierdzili klinicyści z Bangladeszu, "opatrunek kolagenowy zmniejsza ból oraz potrzebę stosowania środków przeciwbólowych, wspomaga wczesne gojenie ran w porównaniu z pacjentami leczonymi 1-procentową sulfadiazyną srebra".

Opracował: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.