Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Opatrunki podciśnieniowe ułatwiają gojenie ran pooperacyjnych

Udostępnij:
Powikłania związane z ranami są częstą przyczyną zachorowalności pooperacyjnej. Wiążą się ze znacznymi kosztami opieki zdrowotnej, wydłużając okres pobytu pacjenta w zakładzie lecznictwa zamkniętego i wpływając na pogorszenie jego stanu zdrowia.
Ostatnie prace badawcze wskazały, że przy planowanych laparotomiach podciśnieniowe opatrunki na rany zmniejszają częstość powikłań, zwłaszcza infekcji miejsca operowanego. Naukowcy i klinicyści z międzynarodowego zespołu badawczego sprawdzili metodą metanalizy częstość powikłań ran po nagłej laparotomii przy zastosowaniu opatrunku podciśnieniowego.

Przegląd systematyczny i metaanalizę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Przeszukano bazy danych PubMed, Embase, Cochrane Registry, Web of Science i Clinialtrials.gov, uwzględniając dane publikowane w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 1 kwietnia 2022 r.

Uwzględniono wszystkie badania porównujące opatrunki podciśnieniowe na rany ze standardowymi opatrunkami stosowanymi po laparotomii zamkniętej. Łącznie zidentyfikowano 1199 przypadków (opatrunki podciśnieniowe – 566, opatrunki standardowe – 633) znajdujących się w 7 badaniach (prospektywne – 4, retrospektywne – 3).

Według zawartych w nich danych wskaźnik infekcji miejsca operowanego (odnoszący się do infekcji powierzchownych lub głębokich) wyniósł 13,6 proc. (77/566) lub 25,1 proc. (159/633) odpowiednio w grupie opatrunków podciśnieniowych oraz w grupie ze standardowymi opatrunkami.

Uszkodzenie rany (rozejście skóry/powięzi) było istotnie niższe w grupie opatrunków podciśnieniowych (7,7 proc.) w porównaniu z grupą opatrunków standardowych (16,9 proc.). Częstość występowania ogólnych powikłań rany była istotnie niższa w grupie opatrunków podciśnieniowych (15,9 proc.) w porównaniu z grupą opatrunków standardowych (30,4 proc.). Nie stwierdzono istotnych różnic we wskaźnikach długości pobytu w szpitalu i ponownej hospitalizacji.

Jak stwierdzają badacze, podciśnieniowe opatrunki na rany stosowane po zabiegach operacyjnych wiązały się ze znacznym zmniejszeniem liczby infekcji w miejscu operowanym, mniejszym zagrożeniem rozpadu rany i ogólnymi powikłaniami.

Opracowanie: Marek Meissner
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.