Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Osocze bogatopłytkowe o wysokiej zawartości leukocytów i fibryny pomocne w leczeniu ran stopy cukrzycowej

Udostępnij:
Naukowcy i klinicyści chińscy zbadali technikę leczenia ran przewlekłych w stopie cukrzycowej przy pomocy osocza bogatopłytkowego o wysokiej zawartości leukocytów i fibryny (L-PRF), a następnie pełnych przeszczepów skóry.
Osocze uzyskano, odwirowując 10–20 ml krwi żylnej przy 1006,2 g przez 20 min. Skrzep fibrynowy pomiędzy górną warstwą osocza oligokomórkowego a dolną warstwą erytrocytów został wyekstrahowany i użyty bezpośrednio, bez kompresji, do pokrycia rany po oczyszczeniu.

Pacjenci, którzy otrzymali L-PRF przed przeszczepem skóry, byli operowani wcześniej niż pacjenci z grupy kontrolnej. Martwica skóry wystąpiła u 7 pacjentów (28 proc.) w grupie po terapii przy pomocy osocza bogatopłytkowego o wysokiej zawartości leukocytów i fibryny i u 16 (64 proc.) w grupie kontrolnej.

Wskaźnik infekcji pooperacyjnych w grupie kontrolnej (56 proc.) był znacznie wyższy niż w grupie L-PRF (24 proc.). Podczas średnio rocznej obserwacji nawrót owrzodzenia wystąpił u 9 pacjentów (36 proc.) w grupie kontrolnej w porównaniu z 4 pacjentami (16 proc.) w grupie L-PRF.

Końcowy wskaźnik amputacji był również wyższy w grupie kontrolnej (48 proc.) niż w grupie L-PRF (20 proc). Wynik w skali Maryland i wynik SF-36 obu grup pacjentów po leczeniu były istotnie lepsze niż przed leczeniem, a różnica była istotna statystycznie.

Grupa leczona osoczem bogatopłytkowym o wysokiej zawartości leukocytów i fibryny (94,80 ±4,14) uzyskała lepszą ocenę stóp podczas ostatniej kontroli po leczeniu niż grupa kontrolna (88,84 ±5,22).

Jak twierdzą chińscy klinicyści, wyniki te pokazały, że terapia za pomocą osocza bogatopłytkowego o wysokiej zawartości leukocytów i fibryny odegrała pozytywną rolę w leczeniu zgorzeli wrzodowej 4. stopnia wg Wagnera za pomocą pełnych przeszczepów skóry.

Opracowanie: Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.