Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rana głęboka w owrzodzeniu żylnym goleni – jak ją wyleczyć w niespełna 8 tygodni?

Autor: Aleksandra Lang |Data: 18.09.2020
 
 
Prawidłowe zarządzanie wysiękiem, a co za tym idzie wilgotnym środowiskiem rany, jest kluczowym aspektem w terapii ran trudno gojących i owrzodzeń.
Wysięk, który spełnia wiele fizjologicznych funkcji, np. umożliwia krążenie czynników wzrostu, cytokin, elementów układu immunologicznego oraz enzymów w tym głownie metaloproteinaz, w warunkach stanu chorobowego może być produkowany w nadmiarze i utrudniać proces gojenia. Nadmiar wysięku w ranie niesie za sobą ryzyko maceracji tkanek, zwiększenia łożyska rany, jak również nasilenia infekcji głównie z powodu niekontrolowanego wzrostu drobnoustrojów, głównie w postaci biofilmu.

Zarządzanie raną z dużym wysiękiem jest szczególnie trudne w przypadku ran głębokich, tuneli i przetok. Niezwykle ważne w terapii ran głębokich jest zastosowanie opatrunków wypełniających łożysko, delikatnych dla brzegów rany głębokiej, wykazujących się wysoką chłonnością i zatrzymaniem wysięku w strukturze opatrunku. Ważnym aspektem jest również struktura opatrunku, która w chwili wyjmowania np. z przetoki jest spójna i trwała i nie generuje dodatkowych czynności czyszczenia i bólu u pacjenta.


Jak zadbać o prawidłowe zarządzanie wysiękiem w ranie wymagającej wypełnienia? Jaki opatrunek wybrać? Zapraszamy na studium przypadku z wykorzystaniem opatrunku włóknistego z siarczanem srebra, którego efekty terapii są na wagę złota!

Mężczyzna 59 lat. Owrzodzenie na przyśrodkowej goleni, na tle niewydolności żylnej. Nadciśnienie tętnicze w wywiadzie. Brak kompresjoterapii. Pacjent zgłaszał ból i dyskomfort. Dotychczasowa terapia – maść obojętna i gaziki . Po dokonaniu wywiadu i badan w tym oceny drożności naczyń krwionośnych i wskaźnika kostka-ramię, rozpoczęto terapię zgodnie z schematem TIME. Oczyszczono ranę mechanicznie. Po wypłukaniu łożyska produktem o działaniu bójczym wobec drobnoustrojów, zastosowano opatrunek nasączony produktem z kolagenazą, w celu upłynnienie i demarkacji resztek tkanek nekrotycznych. Zastosowano opatrunek z alginianu wapnia do wypełnień. Na wierzch zastosowano opatrunek piankowy z superabsorbentem. Zastosowano dwuwarstwową kompresjoterapię. Wizyta za dwa dni.


Ryc.1. Rana w chwili rozpoczęcia terapii, po dokładnym oczyszczaniu mechanicznym.

Podchloryny to pierwszy wybór do płukania i dekontaminacji ran głębokich, przetok, tuneli, a nawet jam ciała.4


Ryc. 2. Rana po 2 dniach terapii (A - przed oczyszczeniem mechanicznym, B - po oczyszczeniu).

2 dzień terapii. Na zdjęciu A widoczne wyraźne upłynnienie mas nekrotycznych i intensywne autooczyszczanie rany. Obserwowany wzrost ilości wysięku. Po oczyszczeniu mechanicznym widoczna ziarnina. Po wypłukaniu rany bezpiecznym produktem o działaniu bójczym wobec drobnoustrojów, zastosowano opatrunek z włókien alkoholu poliwinylowego z siarczanem srebra Exufiber Ag + i Mepilex Border Flex. Zastosowano dwuwarstwową kompresjoterapię.

Exufiber Ag+ jest zalecany przez międzynarodowe grupy eksperckie jako element postępowania przeciwbiofilmowego, uzupełniającego strategię TIME.5


Ryc. 3. Rana po 6 dniach terapii.

6. dzień terapii. Opatrunek zmieniono po 4 dniach od ostatniej wizyty. Brzegi rany wyciszone. Dolegliwości bólowe uległy zmniejszeniu, redukcji uległa ilość wysięku i obrzęk kończyny. Widoczne wypełnienie łożyska rany żywoczerwoną ziarniną. Po oczyszczeniu mechanicznym i przepłukaniu rany produktem o działaniu bójczym wobec drobnoustrojów zaaplikowano do łożyska rany Exufiber Ag+, jako opatrunek wierzchni zastosowano Mepilex Border Flex. Zmiany opatrunku dokonywano średnio co 4-5 dni.


Ryc. 4. Rana w 23. dniu terapii.

W 23. dniu terapii zaobserwowano dalsze wypełnienie dna łożyska rany ziarniną. Kontynuowano podjętą terapię opatrunkiem Exufiber Ag +, który okazał się za każdym razem łatwy w wyjęciu. Stosowano opatrunek wierzchni Mepilex Border Flex i kompresjoterapię w postaci bandaża. Opatrunek zmieniano średnio co 4-5 dni.


Ryc. 5. Rana w 51. dniu terapii.

51 dzień terapii. Łożysko rany prawie całe pokryte naskórkiem. Ustąpiły dolegliwości bólowe, wysięk bardzo skąpy. Zalecono kontynuację terapii opatrunkami z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu Safetac, terapię kompresyjną i pielęgnację skóry wokół rany.

Wnioski:
Owrzodzenia goleni na tle niewydolności żylnej cechuje duża ilość wysięku, który stwarza warunki dla rozwoju infekcji. Regularne mechaniczne oczyszczanie i stosowanie wypełnienia w postaci opatrunku o udowodnionej 23% większej retencji wysięku w porównaniu do dostępnych na rynku opatrunków do wypełnień, pozwoliło na skuteczną absorbcję i zatrzymanie wysięku w strukturze opatrunku. Wilgotne środowisko rany, ochrona przed wysiękiem jak również wsparcie autooczyszcania rany pozwoliły na prawidłowe wyziarninowanie łożyska rany. Zawarty w opatrunku Exufiber Ag+ siarczan srebra o udowodnionych w warunkach in vivo właściwościach zapobiegającym odtwarzaniu biofilmu uniemożliwił rozwój infekcji i odbudowywanie się biofilmu1,2. Terapię uzupełniono o kompresjoterapię, która jest złotym standardem w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni.

Studium przypadku udostępnione dzięki uprzejmości Dot Weir, Saratoga Hospital Center for Wound Healing and Hyperbaric Medicine, Gansevoort, New York, United States of America.

Artykuł jest bezpłatny dzięki


Bibliografia:
1. Davis, S. C., Li, J. , Gil, J., Head, C., Valdes, J., Glinos, G. D., Solis, M. , Higa, A. and Pastar, I. (2019), Preclinical evaluation of a novel silver gelling fiber dressing on Pseudomonas aeruginosa in a porcine wound infection model. Wound Rep Reg, 27: 360-365
2. Gil et at. 2017. Evaluation of a Gelling Fiber Dressing with Silver to Eliminate MRSA Biofilm Infections and Enhance the Healing. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05 - 09, 2017, San Diego, CA, USA.
3. Surgical Materials Testing Laboratory. BS EN 13726-1:2002: Test methods for primary wound dressings. Mölnlycke Health Care. Data on file. (2014)
4. Kramer et al. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018, Skin Pharmacol Physiol 2018; 31:28-58.
5. Bjarnsholt T, Eberlein T, Malone M, Schultz G. Management of wound biofilm Made Easy. London: Wounds International 2017
6. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), Florence Congress, Position Document. Management of Biofilm. London: Wounds International 2016
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe