Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rośnie liczba amputacji z powodu ZSC. Jak zatrzymać ten niekorzystny trend?

Udostępnij:
– Coraz większa jest rola lekarzy POZ w terapii cukrzycy i zespołu stopy cukrzycowej. Od ich czujności i wiedzy zależy, czy uda się zapobiec takim powikłaniom jak amputacja. Dlatego edukacja jest tak ważna nie tylko w przypadku pacjentów diabetologicznych, ale też i lekarzy – mówi Anna Sliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Cukrzyca, szczególnie niedostatecznie kontrolowana, jest chorobą postępującą. U wielu pacjentów pojawiają się różnego rodzaju powikłania, m.in. zawały serca, udary mózgu, niewydolność nerek oraz zespół stopy cukrzycowej. Utrudniony dostęp do lekarzy z powodu pandemii pogłębia problem właściwej kontroli glikemii oraz następstw.

– Leczenie cukrzycy wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Lekarz, który prowadzi pacjenta diabetologicznego, a często tak się dzieje w poradniach POZ, musi wiedzieć, że chory wymaga nie tylko sprawdzenia poziomu glikemii, ale też upewnienia się, czy nie ma problemów ze stopą cukrzycową. W Polsce mamy jedną z największych liczb amputacji w Europie z tego powodu, a pandemia jeszcze tę sytuację pogorszyła – mówi Anna Śliwińska.

Rozwój diabetologii przyniósł nie tylko nowatorskie rozwiązania w normowaniu poziomu glikemii, ale też nowe trendy terapeutyczne związane z zespołem stopy cukrzycowej i z owrzodzeniami. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran publikuje najnowsze wytyczne w zakresie m.in. diagnozowania i leczenia ZSC. Rekomendacje są pomocnym narzędziem dla każdego lekarza, który ma do czynienia z pacjentem diabetologicznym.

– Zespół stopy cukrzycowej jest tym aspektem powikłań, który najtrudniej skontrolować podczas teleporady. A sami pacjenci też nie zawsze o tym mówią, ponieważ nie są świadomi, że coś złego się dzieje. Cukrzyca powoduje neuropatię, przez co nie odczuwają bólu. Poza tym nawet podczas wizyty w gabinecie wstydzą się pokazać stopę, uznając ten widok za nieestetyczny. Dlatego tak ważne jest, żeby lekarz pytał pacjenta, czy nie ma żadnych zmian w obrębie stóp i obejrzał pod kontem ZSC, jeśli tylko jest taka możliwość. Rany w ZSC trudno się leczy, dlatego należy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do powikłań – zauważa Anna Śliwińska.

Leczenie ran m.in. w ZSC, będzie tematem konferencji Top Medical Trends. 28 kwietnia podczas sesji Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Pacjent z raną w POZ - krótki przewodnik" eksperci omówią najważniejsze problemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz najnowsze wytyczne.Artykuł jest bezpłatny dzięki
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.