Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Tętniaki okołonerkowe, przynerkowe i nadnerkowe – jak operować?

Źródło: Zhang K, Zheng H, Hu Z , et al. Endovascular Repair Versus Open Surgical Repair for Complex Abdominal Aortic Aneurysms: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Vasc Surg 2022; S0890-5096(22)00442-3.doi: 10.1016/j.avsg.2022.06.102
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.08.2022
 
 
Otwarta interwencja chirurgiczna w tętniaku aorty brzusznej wiąże się z poprawą długoterminowego przeżycia i nie powoduje wzrostu liczby zgonów okołooperacyjnych w porównaniu z zabiegiem wewnątrznaczyniowym.
Wewnątrznaczyniowe zaopatrzenie tętniaków aorty brzusznej w porównaniu z otwartą interwencją chirurgiczną różni się jednym istotnym parametrem – otwarta interwencja daje poprawę przeżycia długoterminowego bez wzrostu zgonów okołooperacyjnych – stwierdzili chińscy naukowcy na podstawie danych z przeprowadzonej metaanalizy.

Naukowcy z Beijing Anzhen Hospital postanowili porównać efekty wewnątrznaczyniowego zaopatrzenia tętniaków aorty brzusznej (ER) z otwartą interwencją chirurgiczną (OSR). Dokonano metaanalizy danych pochodzących z publikacji zawartych w bazach PubMed, OVID, Embase, Elsevier i Cochrane, obejmujących okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2020 r.

Wzięto pod uwagę tętniaki okołonerkowe, przynerkowe i nadnerkowe. Głównymi wskaźnikami były 30-dniowa śmiertelność, 30-dniowa ponowna interwencja, czas przeżycia średnio- i długoterminowego. Przeprowadzono także analizę podgrup i statystycznej heterogeniczności. W efekcie zanalizowano 21 badań z udziałem 12 049 pacjentów, z których 3847 poddanych było wewnątrznaczyniowemu zaopatrzeniu tętniaka, a 8202 interwencji chirurgicznej.

Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci poddawani ER byli starsi, częściej byli to mężczyźni, z mniejszymi tętniakami aorty, ale z chorobami współistniejącymi. Najczęściej występujące to cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca, niewydolność nerek.

W analizie ER w porównaniu z OSR – ER wiązało się z istotnie zmniejszoną 30-dniową śmiertelnością [iloraz szans (OR): 0,60; 95% przedział ufności (CI)] i mniejszą szansą na ponowną interwencję w ciągu 30 dni (OR: 0,59; 95% CI), niższym wskaźnikiem przeżycia długoterminowego [współczynnik ryzyka (HR): 1,73; 95% CI], mniejszą liczbą chorób współistniejących w okresie okołooperacyjnym (zawał mięśnia sercowego, arytmia, ostre uszkodzenie nerek, trwałe dializy, powikłania ran, niedokrwienie jelit) oraz ogólnie krótszym pobytem w szpitalu.

Także w podgrupie dopasowanej ER wiązało się z gorszym przeżyciem długoterminowym (HR: 1,80; 95% CI), częstszymi przypadkami niedokrwienia kończyn dolnych (OR: 12,25; 95% CI) i restenozą tętnicy nerkowej (OR: 7,63; 95% CI).

Jak stwierdzili badacze, otwarta interwencja chirurgiczna daje poprawę przeżycia długoterminowego bez wzrostu liczby zgonów okołooperacyjnych i dlatego wewnątrznaczyniowe zaopatrzenie tętniaków aorty brzusznej należy rozważyć, jeśli istnieje duże ryzyko ponownej interwencji chirurgicznej.

Opracowanie Marek Meissner
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.