Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wytyczne – zapobieganie odleżynom i wyprzeniom

Udostępnij:
Dramatyczna sytuacja demograficzna Polski skłania ku przypuszczeniom, że w kolejnych latach będzie zwiększać się liczba pensjonariuszy domów opieki. Jednym z elementów postępowania z tą grupą pacjentów jest odpowiednia pielęgnacja skóry w celu zapobiegania jej poważnym uszkodzeniom.
Cennych danych o minimalizowaniu ryzyka dostarcza najnowsza publikacja z „Journal of Wound Care”.

Skóra pensjonariuszy domów opieki jest podatna na rozwój wielu schorzeń i dolegliwości, takich jak suchość skóry, jej pęknięcia, wyprzenia, odleżyny i zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu i stolca.

Obecnie dostępnych jest wiele wytycznych i zaleceń dotyczących postępowania w przypadku wymienionych schorzeń, jakie można stosować w opiece długoterminowej w placówkach stacjonarnych. Zespół niemieckich badaczy z Institute of Clinical Nursing Science w Berlinie wysunął przypuszczenie, że wdrożenie algorytmu pielęgnacji skóry opartego na EBM, który jest ukierunkowany na wiele chorób skóry jednocześnie, może okazać się skuteczniejszy w ich wyleczeniu.

W tym celu aż w 17 ośrodkach opieki długoterminowej w Berlinie przeprowadzono dwuramienne randomizowane badanie kliniczne, w którym 165 osób przydzielono do grupy interwencyjnej, gdzie przez sześć miesięcy wdrożono oparty na dowodach i ustrukturyzowany program pielęgnacji skóry i profilaktyki; w grupie kontrolnej 149 pacjentów objęto standardową (dotychczasową) opieką.

Dermatolodzy przeprowadzili zaślepioną pod kątem badania ocenę całej powierzchni skóry. Dodatkowo samych pacjentów poproszono o ocenę świądu, bólu i jakości życia po trzech i sześciu miesiącach.

Po wdrożeniu opartego na dowodach postępowania w zakresie pielęgnacji skóry i profilaktyki jej chorób w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną zaobserwowano większe i istotne statystycznie zmniejszenie częstości występowania odleżyn, podrażnień skóry i wyprzeń; nie wykazano zmiany w częstości zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu i stolca. Wpływ programu pielęgnacji na ból, świąd i jakość życia okazał się niewielki.

To mały, ale istotny krok do przodu – i to tylko (i aż) w zakresie przestrzegania medycyny opartej na dowodach. Powyższe, jakże praktyczne badanie pokazuje, że warto sięgać po zalecenia, sprawując opiekę nad pacjentami z grupy ryzyka uszkodzeń skóry.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.