Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

TMT 2021: COVID-19 – co wiemy o tej chorobie po roku pandemii

Autor: Monika Stelmach |Data: 26.04.2021
 
 
Eksperci starali się odpowiedzieć na pytania, jakie mamy możliwości leczenia nowej choroby, jak SARS-CoV-2 wpływa na układ nerwowy oraz pracę wątroby, a także o grypę w czasie pandemii. I chociaż o COVID-19 wiemy coraz więcej, to nadal pozostaje wiele wątpliwości.
Podczas wykładu „Terapia COVID-19 - doświadczenia po roku obserwacji” prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak analizował dane dotyczące leków stosowanych w infekcji SARS-CoV-2. Polskie doświadczenia zostały zebrane w programie SARSTer, gdzie zgromadzono nie tylko wyniki badań naukowych, ale też zalecenia postępowania.

– Środowisko rozemocjonował pierwszy i na razie jedyny lek zarejestrowany do leczenia COVID-19, czyli remdesivir. Należy jednak pamiętać, że korzyści odnoszą wyłącznie pacjenci, u których stosowano tlenoterapię. Nie jest zasadne stosowanie tego leku u pacjentów z łagodnym przebiegiem – mówi prof. Robert Flisiak.

Polskie badania wykazały, że chorzy, którzy przyjmowali remdesivir, o tydzień wcześniej uzyskiwali poprawę kliniczną, natomiast nie wykazano wpływu tego leku na na zmniejszenie śmiertelności. Za alternatywne wobec terapii przeciwwirusowej uważano leczenie osoczem ozdrowieńców, czego nie udało się potwierdzić w badaniach klinicznych. Dobre rezultaty mogą przynieść jednak leki przeciwzapalne, np. tacilizumab. Badania pokazały też, że pewne znacznie może mieć przyjmowanie budezonidu - leku wziewnego na astmę. Okazuje się bowiem, że pacjenci, którzy przyjmują ten preparat, mogą łagodniej przechodzić COVID-19.

Nie ziściły się natomiast nadzieje wiązane z lekami przewwirusowymi stosowanymi, np. w grypie. Badania pokazały, że nie wpływają one na przebieg COVID-19. Dlaczego nie należy spodziewać się skutecznego leku przeciwwirusowego w infekcji SARS-CoV-2?

– Szczyt wiremii przypada na okres przed wystąpieniem objawów. Problemem jest to, żeby zidentyfikować pacjenta zakażonego, ale jeszcze bez symptomów, a do tego musielibyśmy prognozować ciężki przebieg COVID-19. W praktyce jest to niemożliwe. Dlatego nie widzę perspektyw na stosowanie tych leków – wyjaśniał prof. Flisiak.

COVID-19 a choroby współistniejące
„Postcovidowe powikłania neurologiczne” były tematem wykładu prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka. Jak przyznał ekspert, wirus może powodować skutki neurologiczne u osób, które wcześniej nie zgłaszały takich problemów. Nawet u 40 proc. chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 obserwuje się powikłania neurologiczne. Infekcji SARS-CoV-2 często towarzyszą bóle i zawroty głowy, ale też zaburzenia świadomości i udary mózgu, które według szacunków mogą być powikłaniem w przebiegu (6-10 proc.) lub po przebytym COVID-19.

Infekcja tym koronawirusem pozostaje nie bez wpływu także na pacjentów z chorobami neurologicznymi. Na przykład w przypadku stwardnienia rozsianego można obserwować rzuty choroby, które są wynikiem nadkażenia SARS-CoV-2. Zaobserwowano też koincydencję COVID-19 i chorób neurozwyrodnieniowych. W tej grupie pacjentów częściej dochodzi do zakażeń. W przypadku choroby Alzheimera chorzy również częściej umierają, czego nie stwierdzono w chorobie Parkinsona.

– Powikłania neurologiczne nie są charakterystyczne wyłącznie u pacjentów w ciężkim stanie, występują też u osób z pozornie łagodnym przebiegiem choroby. Jeśli chodzi o strategie terapeutyczne w neuro-COVID-19, to nie mamy właściwie żadnych rekomendacji. Dzisiaj możemy tylko wspomagać organizm w walce z COVID-19, nadal nie mamy leku na tę chorobę. Najskuteczniejszą metodą pozostaje profilaktyka, w tym szczególnie szczepienia przeciw COVID-19 – przyznaje prof. Konrad Rejdak.

Badania pokazują, że u części pacjentów zmiany neurologiczne ustępują. Niestety nie u wszystkich. Wirus może atakować układ nerwowy w wielu mechanizmach, dlatego lekarze powinni pytać pacjenta również o objawy neurologiczne, żeby możliwie wcześnie je zdiagnozować i leczyć.

Dr hab. n. med. Michał Kukla mówił o „Pocovidowych uszkodzeniach wątroby”. Badania nie pozostawiają wątpliwości, jak duży wpływ ma zakażenie SARS-CoV-2 na zmiany hepatologiczne. Nieprawidłową aktywność LFT stwierdza się u ponad połowy pacjentów. Patogeneza uszkodzenia wątroby jest w tym przypadku bardzo złożona. Po części wynika ze stosowanych leków. Potencjalną hepatotoksyczność mogą wywoływać preparaty antyretrowirusowe i przeciwcytokinowe. Leczenie uszkodzeń wątroby w tym przypadku polega przede wszystkim na przerwaniu bodźca sprawczego oraz leczeniu wedle standardowych wytycznych w poszczególnych schorzeniach wątroby.

Nie bez znaczenia są wcześniejsze choroby wątroby, które stwierdzono przed infekcją. U pacjentów z uszkodzeniami wątroby częściej obserwuje się ciężki przebieg infekcji SARS-CoV-2. Przy czym najbardziej niebezpieczne jest zakażenie u pacjentów z alkoholową marskością wątroby. Ta grupa powinna być objęta szczególnym nadzorem.

„Grypa w dobie pandemii COVID-19” była tematem wykładu prof. dr hab. Lidii B. Brydak, która podkreślała, że przede wszystkim grypa nie jest dobrze rejestrowana, ponieważ wszystkie siły są skierowane na walkę z COVID-19. Dlatego dane są niedoszacowane. Niemniej, jak przypomniała wirusolożka, grypa nie zniknęła, nadal prowadzi do powikłań właściwie z każdego obszaru medycyny: pulmonologicznych, neurologicznych, nefrologicznych i innych. Może też być przyczyną śmierci.

Ekspertka zwracała też uwagę na trudności z różnicowaniem grypy i COVID-19. Właściwie tylko jeden z symptomów jest inny, a mianowicie utrata smaku i węchu w przypadku infekcji SARS-CoV-2. Dlatego miarodajnym sposobem diagnostycznym są w tym przypadku testy na koronawirusa. Przy czym należy pamiętać, że te dwie choroby mogą się na siebie nakładać.

– COVID-19 wciąż wymaga badań. O grypie wiemy już dużo i mamy skuteczne metody walki z nią, w tym szczepionki. Musimy z nich tylko chcieć skorzystać – mówiła prof. Lidia Brydak.

Nie tylko COVID-19
Tego dnia w ramach Top Medical Trends odbyła się również sesja „Gastroenterologia", której przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska. Zaprezentowano następujące wykłady: „SIBO - problem często pomijany w gabinecie lekarza POZ” (dr hab. n. med. Michał Kukla), „Z jakimi dolegliwościami może zgłosić się do gabinetu lekarza POZ pacjent po operacji bariatrycznej” (dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł), „Polskie PTG-E i najnowsze amerykańskie ACG Wytyczne leczenia IBS. Proste rozpoznanie – jakie leczenie?” (prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska).

Podczas sesji „Lipidologia/Otyłość", której przewodniczył prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, omówiono natomiast następujące tematy: „Rola wczesnej diagnostyki i modyfikacji stylu życia w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń lipidowych w dobie pandemii COVID-19” (prof. dr hab. n. med. Maciej Banach) oraz „Terapia otyłości szyta na miarę – spojrzenie eksperta i lekarza praktyka” (prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz).

W sesji sponsorowanej firmy Celon Pharma „Pulmonologiczno-kardiologicznie z psychiatrią w tle” przedstawiono następujące zagadnienia: „Walsartan jest sexy" (prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz), „Interakcje i bezpieczeństwo kwetiapiny. Donepezil w otępieniu naczyniowym?" (dr n. med. Piotr Wierzbiński), „COVID-19 i choroby obturacyjne płuc w gabinecie lekarza POZ" (prof. dr hab. n. med. Piotr Boros).

27 kwietnia zapraszamy do uczestnictwa w sesjach:

12:00-13:15 ONKOLOGIA
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

13:30-15:45 GASTROENTEROLOGIA II
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

16:00-16:40 SESJA SPONSOROWANA FIRMY PFIZER
„DLACZEGO PROFILAKTYKA CHORÓB PNEUMOKOKOWYCH OSÓB DOROSŁYCH JEST WAŻNA? - DEBATA".
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

18:00-18:30 SESJA SPONSOROWANA FIRMY SANDOZ
„POLIPATOLOGIA - EPIDEMIA NASZYCH CZASÓW. PUNKT WIDZENIA DIABETOLOGIA I NEFROLOGA"

19:00-20.30 SESJA INTERDYSCYPLINARNA, WYKŁADY SPONSOROWANE FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM.

Więcej o programie konferencji na stronie internetowej: www.termedia.pl/Konferencja-TOP-MEDICAL-TRENDS..
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe