Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

BMI związane ze skutecznością vonoprazanu jako leczenie drugiej linii infekcji Helicobacter pylori

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 04.03.2021
 
 
Według wyników badania opublikowanego w The Tohoku Journal of Experimental Medicine u pacjentów z infekcją Helicobacter pylori, wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) koreluje ze skutecznością terapii drugiej linii opartej na vonoprazanie.
Badacze starali się określić czynniki, które wpływają na powodzenie terapii drugiej linii z użyciem vonoprazanu, inhibitora wydzielania kwasu żołądkowego, który poprawia skuteczność eradykacji H. pylori. Leczenie pierwszego rzutu w Japonii obejmuje schemat, w którym vonoprazan łączy się z amoksycyliną i klarytromycyną, a leczenie drugiego rzutu obejmuje połączenie vonoprazanu z amoksycyliną i metronidazolem.

Autorzy badania mierzyli minimalne stężenia hamujące (MIC) metronidazolu/amoksycyliny przy użyciu izolowanego H. pylori, pozyskanego od każdego pacjenta. Badacze dokonali przeglądu zapisów 33 pacjentów (w wieku 34-79 lat, w tym 22 mężczyzn, których BMI wynosiło, 16,1-28,8 kg / m2). Grupa badana po niepowodzeniu terapii pierwszej linii, otrzymała terapię drugiej linii, opartą na vonoprazanie.

Odsetek powodzenia eradykacji terapii drugiej linii opartej na vonoprazanie wyniósł 81,8% (95% CI, 64,5-93,0; 27/33). Analiza charakterystyki operacyjnej odbiornika (ROC) wykazała obszar pod krzywą (AUC) i wartość odcięcia BMI odpowiednio 0,796 i 23,8 kg / m2.

Odsetek powodzenia terapii drugiej linii opartej na vonoprazanie był większy w grupie pacjentów z wysokim BMI (≥23,8 kg / m2) niż w grupie pacjentów z niskim BMI (<23,8 kg / m2; P = 0,007). Badacze stwierdzili również, że wartość AUC krzywej ROC dla wartości metronidazolu względem sukcesu eradykacji wynosiła 0,506, co wskazywało na nieudaną korelację, a wartość AUC krzywej ROC dla wartości MIC amoksycyliny w odniesieniu do sukcesu eradykacji wynosiła 0,497.

Wyniki wskazują, że spośród badanych czynników pacjentów, tylko BMI był skorelowany z powodzeniem terapii drugiej linii opartej na vonoprazanie. Ponadto wartości MIC metronidazolu/amoksycyliny nie były pozytywnie zintegrowane w terapii drugiej linii opartej na vonoprazanie.

Zauważono, że odkrycia opierają się na retrospektywnej analizie podgrup w badaniu podstawowym i na małej próbie. Ponadto wszyscy uczestnicy byli Japończykami i istniały potencjalne błędy w selekcji schematów drugiej linii terapii eradykacyjnej.

Według naukowców, specjaliści powinni być świadomi wpływu otyłości na skuteczność eradykacji H. pylori. W niniejszym badaniu nie było pacjentów z ciężką otyłością, dlatego też wpływ wyższego BMI na powodzenie eradykacji H. pylori nie oznacza, że otyłość ma korzystny wpływ na terapię drugiego rzutu, opartą na vonoprazanie.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe