Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Fazirsiran nadzieją dla chorych z marskością w przebiegu niedoboru alfa-1 antytrypsyny

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 18.08.2022
 
 
Na tegorocznym kongresie EASL (European Association for the Study of the Liver) oraz na łamach prestiżowego „The New England Journal of Medicine” zaprezentowano wyniki badania AROAAT-2002.
Jest to lek, który w lutym 2018 r. otrzymał od amerykańskiej FDA status leku sierocego, a w lipcu 2021 r. oznaczenie BTD (Breakthrough Therapy Designation).

Niedobór alfa-1 antytrypsyny (AATD) jest rzadkim schorzeniem genetycznym, które prowadzi m.in. do włóknienia wątroby i płuc. Szacuje się, że dotyka 12 500 osób w Europie. Alfa-1 antytrypsyna jest syntetyzowana i wydzielana głównie przez hepatocyty; jej funkcja, jak nazwa wskazuje, polega na hamowaniu aktywności trypsyny mogącej rozkładać tkankę łączną. U osób chorych zmutowane białko nie spełnia swojej funkcji, co powoduje ciągłe uszkadzanie wątroby, prowadząc do jej zwłóknienia, marskości i zwiększonego ryzyka raka wątrobowokomórkowego.

Fazirsiran jest lekiem interferującym z RNA, który w tym przypadku ma na celu zmniejszenie wytwarzania zmutowanej alfa-1 antytrypsyny.

AROAAT-2002 to badanie fazy 2, mające na celu ocenę odpowiedzi na fazirsiran u 16 pacjentów z chorobą wątroby związaną z AATD powikłanym zwłóknieniem wątroby. Pacjenci zostali zakwalifikowani do trzech kohort (faziristan w dawce 200 mg w dwóch grupach po 4 i 8 pacjentów i 100 mg w kolejnej grupie liczącej 4 chorych). Wszyscy uczestnicy przeszli biopsję przed pierwszą dawką leku i po zakończeniu badania. Oceny dokonano po 24 i 48 tygodniach leczenia.

Wyniki okazały się bardzo pomyślne – u wszystkich pacjentów uzyskano zmniejszoną akumulację nieprawidłowego białka w wątrobie (mediana redukcji 83 proc.), a jego stężenie w surowicy spadło o mniej więcej 90 proc. We wszystkich podgrupach doszło do obniżenia stężenia enzymów wątrobowych. Regresję zwłóknienia zaobserwowano aż u 7 z 15 pacjentów, a progresję u 2 z 15 po 24 lub 48 tygodniach.

Lek okazał się bardzo dobrze tolerowany – nie wystąpiły zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania przyjmowania leku.

Badania były prowadzone na niewielkiej populacji, lecz wydźwięk był ogromny. Arrowhead Pharmaceuticals i Takeda, dwaj giganci, prowadzą dalsze badania; wyniki fazy 3. zostaną przedstawione pod koniec 2024 roku.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.