Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Geneza choroby Parkinsona związana z mikrobiotą jelitową?

Źródło: AK/https://gut.bmj.com/content/early/2018/12/15/gutjnl-2018-316844
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.02.2019
 
 
Częstość występowania choroby Parkinsona wzrasta wraz z wiekiem i dotyka około 1% populacji powyżej 60. roku życia. Choroba nieuchronnie prowadzi do kalectwa i zgonu; mając na uwadze ponurą prognozę starzenia się społeczeństwa można szacować, że liczba osób dotkniętych tą chorobą będzie wzrastać. Z tego względu trwają badania nad zrozumieniem patomechanizmu choroby, co umożliwi opracowanie terapii celowanych.
Istnieją dowody sugerujące prawdopodobny udział osi mózg-jelita w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych. Holendersko-amerykański zespół naukowców opublikował na łamach prestiżowego czasopisma Gut wyniki eksperymentu, którego celem było zweryfikowanie hipotezy o jelitowej genezie choroby Parkinsona.

Od zdrowych ochotników i osób chorych pobrano bioptaty okrężnicy i oceniono skład mikrobioty i obecność komórek zapalnych. Okazało się, że pacjenci z chorobą Parkinsona charakteryzują się rozszczelnieniem bariery jelitowej i zwiększoną ilością czynników prozapalnych w bioptatach okrężnicy w porównaniu z osobami zdrowymi; wykazano m.in. zwiększoną liczbę komórek T CD3+, zwiększoną liczbęTLR4, zwiększoną ekspresję cytokin oraz dysbiozę charakteryzującą się zmniejszeniem liczby bakterii wytwarzających SCFA.

Badanie sugeruje, że stan zapalny związany z aktywacją receptorów TLR4 może przyczyniać się do powstawania choroby Parkinsona; czas pokaże, czy dalsze prace potwierdzą i pogłębią powyższe informacje oraz czy pójdzie za tym opracowanie leczenia ukierunkowanego na modyfikację mikrobioty jelitowej.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe