Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Lusutrombopag jest skuteczny i bezpieczny u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby i ciężką trombocytopenią: wieloośrodkowe badanie

Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 05.01.2021
 
 
Przewlekła choroba wątroby (CLD) jest często powikłana ciężką małopłytkowością (liczba płytek krwi < 50 000/μl). Transfuzja płytek krwi była złotym standardem w zwiększaniu liczby płytek krwi w celu zapobiegania incydentom krwotocznym u takich pacjentów. Lusutrombopag, agonista receptora trombopoetyny, może zwiększać liczbę płytek krwi u takich pacjentów, przed planowanymi zabiegami inwazyjnymi.
Skuteczność i bezpieczeństwo lusutrombopagu oceniano retrospektywnie u pacjentów z CLD z liczbą płytek krwi < 50 000/μl (kryterium transfuzji płytek krwi, w warunkach rzeczywistych). Zbadano odsetek pacjentów niewymagających transfuzji płytek krwi u 31 pacjentów z CLD, który przekroczył minimalną wymaganą wielkość próby (21 pacjentów). Lusutrombopag w dawce 3 mg raz na dobę podawano 8–18 dni przed zaplanowanymi zabiegami inwazyjnymi. Wśród 31 pacjentów, którzy otrzymali lusutrombopag, u 23 pacjentów (74,2%) liczba płytek krwi wynosiła ≥ 50000/μl (grupa A) i nie wymagali oni transfuzji płytek krwi. Pozostałych 8 pacjentów (25,8%) nie osiągnęło liczby płytek ≥ 50 000/μl (Grupa B). Średni przyrost płytek krwi wynosiły 38 000/μl i 12 000/μl odpowiednio w grupach A i B. Niska liczba płytek krwi na początku badania była charakterystyczna dla pacjentów w grupie B. Wśród 13 pacjentów, którzy wielokrotnie stosowali lusutrombopag, lusutrombopag istotnie zwiększał liczbę płytek krwi w początkowym leczeniu. Gdy wśród tych 13 pacjentów policzono wszystkie powtórzone zastosowania lusutrombopagu, w 82,1% (23/28) terapii nie była wymagana transfuzja płytek krwi. Chociaż u jednego pacjenta wystąpiła zakrzepica żyły wrotnej po leczeniu lusutrombopagiem, zastosowano skuteczne leczenie przeciwzakrzepowe przez okres 35 dni. Stopień wzrostu liczby płytek krwi po lusutrombopagu był większy niż w przypadku ich wcześniejszej transfuzji płytek krwi.Odsetek pacjentów, którzy nie wymagali transfuzji płytek krwi, wynosił 74,2%, czyli mniej niż w poprzednich badaniach obejmujących pacjentów z CLD z liczbą płytek krwi wynoszącą > 50 000/μl. Lusutrombopag jest skuteczny i bezpieczny dla pacjentów z CLD z liczbą płytek krwi < 50000/μl.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe