Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nowoczesny system obrazowania stosowany w IBD otrzymał unijny certyfikat bezpieczeństwa

Źródło: Komisja Europejska/CORDIS
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 01.07.2021
 
 
Nieinwazyjne urządzenie do wielospektralnej tomografii optoakustycznej (MSOT), które ma poprawić sytuację osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD), otrzymało oznakowanie CE.
Naukowcy opracowali system obrazowania, któremu przyznano oznakowanie CE, potwierdzające, że dany produkt jest zgodny z europejskimi normami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. System ten wykorzystuje nowy sposób obrazowania zwany wielospektralną tomografią optoakustyczną (ang. multispectral optoacoustic tomography, MSOT), stąd jego nazwa: MSOT Acuity Echo.

Nieinwazyjne urządzenie MSOT Acuity Echo łączy lasery i ultradźwięki, aby umożliwić lepsze monitorowanie IBD niż obecnie stosowane systemy obrazowania. Wysiłki mające na celu uzyskanie oznakowania CE wspierał projekt EUPHORIA (Enhancing Ultrasound and PHOtoacoustics for Recognition of Intestinal Abnormalities) finansowany ze środków UE, który skoncentrował się na optymalizacji opracowanej technologii oraz przetestowaniu urządzenia jako klinicznego narzędzia do nieinwazyjnego monitorowania nieswoistego zapalenia jelit.

Połączenie technologii laserowej i ultradźwiękowej zastosowane w MSOT Acuity Echo (szybko regulowany laser oraz różne detektory 2D i 3D) umożliwia wizualizację zmian chorobowych z użyciem kontrastu optycznego w tkankach miękkich w czasie rzeczywistym. Nowatorska technologia obrazowania MSOT oferuje wysoką rozdzielczość czasową i przestrzenną oraz czułość na kontrast optyczny. Dodatkowo nie naraża pacjentów na zagrożenia zdrowotne powiązane z naświetlaniem i podawaniem środków kontrastowych.

Nieinwazyjne monitorowanie IBD
Osoby chore na IBD doświadczają nawrotów zapalenia jelita. Poza okresem remisji leczenie tej choroby przewlekłej polega na podawaniu drogich leków powodujących skutki uboczne. Niestety, często leki te nie pomagają pacjentom lub z czasem tracą swoją skuteczność. Z kolei metody inwazyjne stosowane obecnie do określania etapów wysokiej aktywności choroby i monitorowania skuteczności leczenia są tak nieprzyjemne dla pacjentów, że nie stosuje się ich zbyt często.

Monitorowanie z zastosowaniem nieinwazyjnego badania MSOT mogłoby pomóc pracownikom opieki zdrowotnej we wcześniejszym wykrywaniu braku reakcji pacjenta na leczenie. Jak podano na stronie internetowej projektu EUPHORIA, „jeśli możliwe byłoby zwiększenie częstotliwości monitorowania poprzez przejście z endoskopii wykonywanej co 6 miesięcy na monitorowanie MSOT przeprowadzane raz na dwa miesiące, mogłoby to zaowocować średnio 20 proc. spadkiem kosztów opieki nad pacjentem (400–500 milionów euro rocznie)”.

Co ważne, monitorowanie metodą MSOT nie tylko umożliwia systemom opieki zdrowotnej osiąganie dużych obniżek kosztów, ale też przyczynia się do spadku kosztów ponoszonych przez społeczeństwo poprzez ograniczenie liczby endoskopii i stosowania nieskutecznych metod leczenia. Dodatkowo metoda oferuje uzyskanie lepszej opieki zdrowotnej dla ponad 2,5 miliona Europejczyków cierpiących na IBD.

Realizacja projektu EUPHORIA zakończy się w grudniu 2021 roku. Choć projekt koncentruje się na IBD, technologię MSOT można również wykorzystać w badaniach naukowych nad innymi chorobami związanymi ze stanem zapalnym, takimi jak zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane czy choroba przeszczep przeciw gospodarzowi.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe