GASTROENTEROLOGIA
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ostre powikłania związane z sedacją przy endoskopii przewodu pokarmowego

Źródło: http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2015-311037
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.07.2019
 
 
Sedacja pacjentów poddanych endoskopii przewodu pokarmowego wiąże się występowaniem powikłań. Dotychczasowe badania częstości powikłań były przeprowadzane na ograniczonej liczbie obserwacji.
ProSed 2 Study jest prospektywnym niemieckim badaniem w którym autorzy przeanalizowali wyniki 368 tys. badań endoskopowych z 39 ośrodków od grudnia 2011 do sierpnia 2014. 89% endoskopii wykonano w sedacji, przy czym najczęściej stosowanym środkiem był propofol (62% monoterapia, 22,5% w połączeniu z midazolamem). W badanej grupie u 38 osób (0,01% wystąpiły powikłania sedacji zagrażające życiu: 26 pacjentów wymagało intubacji, a 13 umarło (0,005%). Wśród osób, które umarły po badaniu, u 9 z nich endoskopię wykonywano z przyczyn nagłych. U 0,3% osób odnotowano powikłania niezagrażające życiu (najczęściej: zwolnienie częstość oddychania, niepokój psychoruchowy, hipotensja, arytmia, wymioty). Autorzy zwrócili uwagę, że ryzyko występowania powikłań związanych z sedacją było zwiększone w przypadku: wydłużenia czasu trwania badania powyżej 10 min, stanu pacjenta powyżej dwóch w skali Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów (ASA), stosowania midazolamu w porównaniu z profopofolem oraz w przypadku gastroskopii w porównaniu z kolonoskopią.

Badanie ProSed 2 wykazało niską częstość poważnych powikłań sedacji przy endoskopii przewodu pokarmowego.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe