Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Skuteczność pegbelferminu w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby
Źródło: AK/www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31785-9/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 31.01.2019
 
 
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest najczęstszym zaburzeniem wątroby u osób dorosłych. Stłuszczenie wątroby może prowadzić do zapalenia, włóknienia i w konsekwencji do marskości i niewydolności wątroby. Z tego względu poszukuje się nowych opcji terapeutycznych w leczeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby.
Pegbelfermin to analog ludzkiego czynnika wzrostu fibroblastów 21 (FGF21), który we wstępnych badaniach poprawiał u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 wrażliwość na insulinę oraz profil lipidowy. Niedawno opublikowano wyniki randomizowanego kontrolowanego placebo badania klinicznego fazy 2A prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby oceniającej wpływ podskórnych iniekcji pegbelferminu u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. W badaniu oceniano profil bezpieczeństwa oraz wpływ leku na frakcję tłuszczową wątroby po 16 tygodniach leczenia.

Do analizy włączono 75 pacjentów których losowo przydzielono do grup: 10 mg pegbelferminu dziennie (n=25), 20 mg pegbelferminu raz na tydzień (n=24) i grupa placebo (n=26). W obu grupach interwencyjnych, po 16 tygodniach stwierdzono istotne obniżenie frakcji tłuszczowej wątroby. Nie stwierdzono u żadnego z pacjentów zaprzestania stosowania pegbelferminu z powodu objawów niepożądanych. Najczęstszymi objawami niepożądanymi były: biegunka, nudności.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe