Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Surufatynib w zaawansowanych guzach neuroendokrynnych trzustki: wyniki badania SANET-p

Źródło: The Lancet Oncology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 05.10.2020
 
 
Surufatynib to inhibitor receptorów dla czynników wzrostu naczyniowo-śródbłonkowych (VEGFR 1-3), fibroblastów 1 (FGFR1) oraz czynnika stymulacji kolonii 1 (CSF-1R). W chińskim badaniu o akronimie SANET-p zastosowano ten lek u pacjentów z zaawansowanym guzem neuroendokrynnym trzustki.
Badanie miało charakter badania klinicznego III fazy. Do badania włączono pacjentów u których doszło do progresji pomimo stosowania, aż do dwóch różnych terapii systemowych stosowanych z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej. Pacjentów randomizowano w stosunku 2:1 do surufatynibu lub placebo. Leczenie stosowano doustnie codziennie do czasu progresji choroby, nietolerancji leczenia, rezygnacji pacjenta lub decyzji badacza. Pierwszorzędnym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji.

113 uczestników zostało zrandomizowanych do surufatynibu, a 59 do placebo. Mediana czasu wolnego od progresji w grupie interwencyjnej wyniosła 10,9 miesięcy, a w grupie kontrolnej 3,7 miesięcy (HR=0,49; 95% CI: 0,32-0,76). Surufatynib częściej powodował występowanie nadciśnienia tętniczego (38% vs. 7%), białkomoczu (10% vs. 2%) oraz hipertriglicerydemii (7% vs. 0%). Badacze zidentyfikowali jeden przypadek śmierci w grupie interwencyjnej z powodu krwawienia do światła przewodu pokarmowego który mógł być związany z zastosowaniem surufatynibu.

Surufatynib wydłuża czas wolny od progresji u pacjentów z zaawansowanym guzem neuroendokrynnym trzustki.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe