SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wskaźniki śmiertelności z powodu raka jelita grubego są wyższe u młodszych chorych rasy białej
 
Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez badaczy w JAMA śmiertelność z powodu raka jelita grubego (colorectal cancer, CRC) zmniejszyła sie od 1970 roku u młodych chorych rasy czarnej, w wieku od 20 do 54 lat, natomiast zwiększyła się od 1995 roku u chorych rasy białej w wieku od 30 do 39 lat oraz od 2005 roku u chorych w wieku od 40 do 54 lat.
Na podstawie bazy danych SEER Stat badacze obliczyli współczynniki śmiertelności z powodu CRC na 100000 ludności od 1970 do 2014 roku. Dane uzyskano dla chorych w wieku od 20 do 54 lat, a przyczyny śmiertelności określano zgodnie z danymi z karty zgonu.

Od 1970 do 2014 roku łącznie 242637 chorych zmarło z powodu CRC. Mediana wieku wyniosła 49 lat. Ogółem wskaźnik śmiertelności z powodu CRC zmniejszył się u chorych w wieku od 20 do 54 lat z 6,3 na 100000 w 1970 roku do 3,9 na 100000 w 2004 roku. Następnie jednak współczynniki te zwiększyły się o 1% rocznie do 4,3 na 100000 w 2014 roku.

Uzyskane dane wykazały, że zwiększenie śmiertelności dotyczyło jedynie chorych rasy białej (zwiększenie współczynnika śmiertelności o 1,4% rocznie z 3,6 na 100000 w 2004 roku do 4,1 na 100000 w 2014 roku). W przeciwieństwie do tego, u chorych rasy czarnej współczynnik śmiertelności zmniejszył się z 8,1 na 100000 w 1970 roku do 6,1 na 100000 w 2014 roku.

Przez cały okres obserwacji współczynniki śmiertelności u chorych rasy czarnej zmniejszyły się w grupie wiekowej 20 do 49 lat; w okresie od 1993 roku współczynniki zmniejszyły się także w grupie wiekowej 50 do 54 lat. W przeciwieństwie do tego, współczynniki śmiertelności zwiększyły się u chorych rasy białej w grupie wiekowej 30 do 39 lat w okresie od 1995 do 2014 roku i w grupach wiekowych 40 do 49 lat i 50 do 54 lata w okresie od 2005 do 2014 roku.

W opinii badaczy, pomimo pewnych ograniczeń badanie pokazuje, że zwiększenie wskaźnika śmiertelności u młodych chorych oraz w średnim wieku wskazuje na konieczność odpowiednich badań przesiewowych, przeprowadzanych w odpowiednim czasie.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe