GASTROENTEROLOGIA
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zakażenie Helicobacter pylori a ryzyko eozynofilowego zapalenia przełyku

Źródło: von Amim U, Wex T, Link A i wsp. Helicobacter infection is associated with reduced risk of developing eosinophilic oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016 PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 16.03.2016
 
 
Eozynofilowe zapalenie przełyku jest przewlekłą zapalną chorobą przełyku o nieznanej etiologii. Wydaje się jednak, że pewną rolę w patogenezie schorzenia odgrywają czynniki środowiskowe i związane z nimi reakcje alergiczne. Z kolei dane naukowe sugerują, że zakażenie bakterią Helicobacter pylori może chronić przed niektórymi chorobami alergicznymi, jak atopowe zapalenie skóry czy alergiczny nieżyt nosa. Na łamach czasopisma Alimentary Pharmacology and Therapeutics opublikowano pracę, w której podjęto próbę oceny związku zakażenia H.pylori z wystąpieniem eozynofilowego zapalenia przełyku.
Autorzy niemieccy przeprowadzili badanie kliniczno-kontrolne, w którym wzięło udział 58 chorych z potwierdzonym klinicznie i histopatologicznie eozynofilowym zapaleniem przełyku oraz 116 osób, dopasowanych pod względem wieku i płci, stanowiących grupę kontrolną. U wszystkich chorych dokonano oznaczeń serologicznych specyficznych przeciwciał przeciwko H. pylori.
Oszacowano, że 3/58 (5,2%) osób z eozynofilowym zapaleniem przełyku miało aktywną infekcję H. pylori, a 5/58 (8,6%) - po leczeniu eradykacyjnym - infekcję przebytą. W grupie kontrolnej odsetek osób zakażonych H. pylori był istotnie większy (37,9%, p<0.0001). Wykazano, że eozynofilowe zapalenie przełyku było odwrotnie skorelowane z zakażeniem H. pylori (Odds ratio 0,24; 95%CI 0,11-0,5).
Obserwacja ta dostarcza nowych argumentów na temat możliwej etiopatogenezy eozynofilowego zapalenia przełyku.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.