Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

ECDC: W Europie wzrasta zagrożenie subwariantami omikronu BA.4 i BA.5

Udostępnij:
W Europie wzrasta zagrożenie subwariantami omikronu BA.4 i BA.5 – ostrzega Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC). Nie ma jednak pewności, czy przełoży się to na nową falę zakażeń.
W większości krajów Unii Europejskiej i całego regionu europejskiego odnotowuje się niewiele zakażeń subwariantami omikronu BA.4 i BA.5. Są jednak takie kraje, w których zaczynają one dominować. Tak jest w Portugalii, gdzie najczęściej występuje subwariant BA.5, jednocześnie wzrasta tam także zachorowalność na COVID-19.

– Wzrost zakażeń wywołanych przez subwarianty BA.4 i BA.5 sugeruje, że mogą one stać się dominujące w całej Unii Europejskiej i w regionie europejskim, grożąc wzrostem zachorowań na COVID-19 w kolejnych tygodniach – stwierdzają eksperci Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób.

ECDC podkreśla, że to, czy tak się stanie, zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od odporności populacyjnej w poszczególnych krajach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że subwarianty BA.4 i BA.5 nie są jeszcze bardziej zakaźne niż poprzednie podtypy omikronu BA.1 i BA.2, które wyjątkowo szybko się rozprzestrzeniały. Większa liczba zakażeń może jednak powodować więcej przypadków COVID-19 oraz hospitalizacji i zgonów.

ECDC zaleca monitorowanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, szczególnie wśród osób powyżej 65. roku życia, najbardziej narażonych na COVID-19. Priorytetem – podkreślają specjaliści centrum – jest propagowanie szczepień przeciwko tej infekcji oraz dodatkowej, trzeciej dawki wśród tych osób, które jeszcze jej nie przyjęły. Z czasem, najczęściej po upływie pół roku, spada odporność przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i potrzebna jest dawka przypominająca. Dotyczy to głównie osób starszych.

Subwarianty bardziej zakaźnego omikronu BA.4 i BA.5 wykryto po raz pierwszy w lutym 2022 r. w Afryce Południowej. W maju zdominowały one zakażenia wirusem SAES-CoV-2 w tym kraju. W Portugalii w maju jak na razie nie zaobserwowano więcej ciężkich przypadków COVID-19 wymagających hospitalizacji, pobytu na oddziale intensywnej terapii oraz zgonów w porównaniu z poprzednią falą zakażeń.

ECDC obawia się jednak, że subwarianty BA.4 i BA.5 mogą wykazywać większą zdolność ucieczki przez odpornością uzyskaną dzięki szczepieniom (lub po przejściu infekcji COVID-19). Z badań laboratoryjnych wynika, że przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 wykazują nieco gorszą zdolność neutralizacji tych subwariantów. W Portugalii zarejestrowano wzrost ponownych zakażeń tym patogenem. W innych krajach Unii Europejskiej jak na razie obserwuje się spadek zakażeń COVID-19.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.