Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Daniel Knap/KRRM

Premier zainaugurował działalność Rady ds. COVID-19 ►

Źródło: KPRM
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 09.02.2022
 
 
– Wierzę, że Rada ds. COVID-19 będzie miała fundamentalne znaczenie w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania służby zdrowia, a także w tematach społecznych, gospodarczych, edukacji oraz w szeroko rozumianej polityce bezpieczeństwa państwa – podkreślił Mateusz Morawiecki przed pierwszym posiedzeniem 29-osobowej rady.
Przypomnijmy, że Rada Medyczna przy premierze oficjalnie zakończyła działalność 14 stycznia, kiedy 13 spośród 17 jej członków poinformowało o rezygnacji z udziału w pracach tego organu pomocniczego. Kancelaria Premiera wydała wówczas oświadczenie dotyczące zapowiedzi zmiany formuły doradczej gremium. W to miejsce powstała Rada ds. COVID-19.

9 lutego w trakcie inauguracyjnego spotkania premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że konsekwencje pandemii COVID-19 będą odczuwane jeszcze długo. – W dużym stopniu są one związane z medycyną, ze służbą ochrony zdrowia, ale przecież nie tylko. Poza tym mają ogromny wpływ na edukację, gospodarkę, na sprawy społeczne, a także na kondycję psychiczną – zwrócił uwagę premier.

Mówił, że to są tematy, które będą miały charakter priorytetowy. – I stąd też poszerzenie kompetencyjne całej Rady ds. COVID-19 na sugestię pana przewodniczącego prof. Andrzeja Horbana, ministra Adama Niedzielskiego, ministra Waldemara Kraski – przekonywał Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że rada jest poddawana presjom społecznym dotyczącym luzowania obostrzeń. Racje medyczne zderzają się z poglądami, kiedy ludzie uważają, że są wolni i mogą robić to, co uważają za właściwe. Morawiecki zaznaczył, że pojednanie tych dwóch wartości przyświecało rządowi od dwóch lat walki z epidemią. Jak stwierdził, ten czas pokazał, że nie ma i nie będzie żadnych prostych rozwiązań.

Premier zauważył również, że ochrona zdrowia stoi teraz przed wyzwaniem zmierzenia się z chorobami innymi niż COVID-19. Podczas gdy przez wiele miesięcy to skutki pandemii były na pierwszym planie.

Jak podała Kancelaria Premiera, w składzie Rady ds. COVID-19 znaleźli się specjaliści z różnych dziedzin medycyny i nauk społeczno-ekonomicznych. W obradach tego organu będą uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji publicznych.

Poinformowano też o składzie Rady ds. COVID-19
a) specjaliści z dziedziny medycyny:
– prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban – choroby zakaźne,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – chirurgia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży,
– dr n. med. Artur Zaczyński – neurochirurgia, CSK MSWiA,
– dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz – wakcynologia, Państwowy Zakład Higieny,
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – kardiologia, dyrektor Instytutu Kardiologii,
– prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – neurologia, psychiatria, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
– prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – psychiatria dziecięca, Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
– prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć – pulmonologia, mikrobiologia, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
– dr hab. n. med. Beata Jagielska – onkologia, konsultant mazowiecka z zakresu onkologii klinicznej,
– dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska – profilaktyka, zdrowie publiczne, dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie – zastępca dyrektora,
– prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak – rehabilitacja, MSWiA, pełnomocnik MZ ds. rehabilitacji pocovidowej,
– dr n. med. Marek Migdał (Centrum Zdrowia Dziecka – dyrektor) jest specjalistą z zakresu pulmonologii i pediatrii
– prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn – choroby zakaźne, wakcynologia, pediatria, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska – medycyna rodzinna, MSWiA, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
– prof. dr hab. n. med. Jacek Różański – interna, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,
– dr n. med. Ewa Leporowska – diagnostyka laboratoryjna, kierownik laboratorium Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
– prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny – ratownictwo medyczne, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
b) specjaliści z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych:
– dr Marcin Zarzecki – socjolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
– dr hab. Michał Łuczewski – socjolog, Uniwersytet Warszawski,
– dr inż. Franciszek Rakowski – statystyk, prognosta, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
– dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK – ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
– dr hab. Krzysztof Koźmiński – prawnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
– dr Tomasz Rowiński – psycholog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
c) przedstawiciele instytucji publicznych:
– Adam Niedzielski – minister zdrowia,
– Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
– Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
– Krzysztof Saczka – główny inspektor sanitarny,
– Ewa Krajewska – główny inspektor farmaceutyczny.

Główne zadania Rady ds. COVID-19:
– dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w kraju, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii,
– przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia,
– opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia dotyczące przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19. 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.