Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AOTMiT rekomenduje wzrost wyceny świadczeń w psychiatrii dziecięcej nawet o 40 proc.

Źródło: AOTMiT
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 08.06.2021
 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji opublikowała raport związany z ustaleniem taryfy świadczeń dla opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży znalazły się na drugim i trzecim poziomie referencyjnym.
W raporcie AOTMiT przypomniała, że 1 kwietnia 2020 roku zostały uruchomione pierwsze ośrodki opieki psychiatrycznej pierwszego stopnia referencyjnego – mają one funkcjonować w każdym powiecie albo grupie powiatów. Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży to z kolei ośrodki drugiego poziomu. W nich też pracuje lekarz psychiatra, natomiast pacjenci wymagający intensywniejszej opieki będą mogli korzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Jeden ośrodek będzie wspierał kilka powiatów. Na najwyższym – trzecim poziomie będą funkcjonować Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej. Pomoc znajdą w nich pacjenci wymagający najbardziej specjalistycznej opieki – szczególnie osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia będą przyjmowane w trybie nagłym. W każdym województwie będzie funkcjonował przynajmniej jeden taki ośrodek.

Projekt taryfy świadczeń drugiego i trzeciego poziomu opieki oszacowano nakładając na obowiązujące wagi punktowe produktów rozliczeniowych wchodzących w skład świadczeń udzielanych na poszczególnych poziomach, mnożnik zmian wielkości kosztów w wysokości:
– 33,22 proc. w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
– 33,37 proc. w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach dziennych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
– 37,84 proc. w przypadku świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz współczynnik korygujący związany z koordynacją opieki nad pacjentem w wysokości 1,05.

Tak otrzymane wagi punktowe zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku i pomnożono przez średnią cenę punktu wynoszącą 10,35 zł. W efekcie proponowane taryfy (28 produktów rozliczeniowych) wzrastają o 35 proc. do 40 proc..

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 24,95 mln zł w drugiej połowie 2021 roku, 102,26 mln zł w 2022 roku oraz 141,92 mln zł w 2023 roku, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 r. odpowiednio o 24 proc., 49 proc. i 68 proc.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.