Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Beta-blokery mają wpływ na ekspresję genów

Beta-blokery mogą odwracać szkodliwe genetyczne skutki choroby serca?

Źródło: S. W. Tobin, S. Hashemi, J. C. McDermott i in. ,,Heart Failure and MEF2 Transcriptome Dynamics in Response to B-Blockers”, Nature Scientific Reports/mat. prasowe YU/AW
Autor: Alicja Wesołowska |Data: 04.07.2017
 
 
Beta-blokery, czyli leki blokujące receptory adrenergiczne ß1 i ß2, używane są powszechnie w leczeniu wielu schorzeń sercowo-naczyniowych. Stosuje się je u pacjentów po zawale serca czy z arytmią. Spowalniają częstotliwość rytmu serca i zmniejszają siłę jego skurczu, odciążając mięsień. Najnowsze badania wykazały, że leki te dodatkowo mogą odwrócić szereg potencjalnie szkodliwych genetycznych zmian łączonych z chorobami serca.
Naukowcy z York University w Toronto prowadzili badania na modelu mysim. Podzielili zwierzęta na dwie grupy. U myszy w pierwszej z grup indukowano chirurgicznie niewydolność serca. Zwierzęta wykazywały objawy przerostu mięśnia sercowego, zaobserwowano też u nich zwiększoną aktywność MEF2. Myszy z grupy kontrolnej były wolne od tych objawów.

Następnie zwierzęta z obu grup zostały objęte leczeniem beta-blokerami (atenolol) oraz placebo. Po czterech tygodniach leczenia okazało się, że myszy z niewydolnością serca, które otrzymywały placebo, nadal wykazują objawy dysfunkcji. Kondycja myszy, którym podawano atenolol, poprawiła się, u zwierząt zaobserwowano też zmniejszenie aktywności MEF2. U myszy, które nie miały niewydolności serca, nie zaobserwowano różnic zależnych od leczenia.

Naukowcy pobrali też próbki od trzech zwierząt z każdej grupy i poddali materiał sekwencjonowaniu RNA. Odkryli, że leczone placebo myszy z indukowaną niewydolnością serca różnią się od zdrowych zwierząt ekspresją 65 genów.

Zaskoczeniem jednak było odkrycie, że niemal połowa z tych genów przejawia inną ekspresję u myszy z indukowaną chorobą leczonych placebo, a inną – u myszy chorych leczonych beta-blokerami. Różnice można było zauważyć m.in. w ekspresji genów takich jak Klf2, Junb, Alas2 czy Rarres2. Geny, które u chorych myszy leczonych placebo miały zwiększoną regulację, u leczonych beta-blokerami – miały zmniejszoną i odwrotnie. To doprowadziło naukowców do przekonania, że leczenie atenololem może odwrócić efekt, jaki na ekspresję genów miała niewydolność serca.

- Odkryliśmy, że beta-blokery w dużej mierze mogą odwrócić patologiczny wzór ekspresji genów, jaki obserwujemy w przypadku niewydolności serca – mówi prof. John McDermott z York University w Toronto. – To może oznaczać, że odwrócenie lub supresja nieprawidłowej ekspresji genów przez beta-blokery może w jakiś sposób chronić przed niewydolnością serca. Jest to jednak kwestia, która wymaga dalszych badań.

Podczas badania okazało się również, że w przypadku niewydolności serca rozregulowana jest także ekspresja niektórych genów łączonych zwykle z układem immunologicznym.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.