Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Freepik.com/Kjpargeter

Białko Nogo-A jako nowy predyktor zwiększonego ryzyka niewydolności serca?

Źródło: pubmed/AW
Autor: Alicja Wesołowska |Data: 21.07.2017
 
 
Nogo-A to ważne białko regulujące wzrost zakończeń nerwowych w dojrzałym lub rozwijającym się układzie nerwowym. Coraz więcej doniesień wskazuje jednak także na to, że Nogo-A może też być potencjalnym wskaźnikiem niewydolności serca.
Wiadomo, że u pacjentów z chorobami układu krążenia można zaobserwować zwiększony stres oksydacyjny. Jaki jednak jest związek z poziomem Nogo-A a reaktywnymi formami tlenu (ROS) u pacjentów z chorobą wieńcową (CHD)? Na to pytanie spróbowali odpowiedzieć naukowcy, a wyniki ich badania opublikowano właśnie w Archives of Medical Science.

W badaniu wzięło udział 122 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (ACS), 101 pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną (UAP), 21 pacjentów z ostrym zawałem serca (AMI) i 56 zdrowych osób (próba kontrolna). U każdego z badanych zmierzono stężenie Nogo-A i ROS w osoczu.

Okazało się, że poziom Nopo-A oraz ROS był znacząco wyższy u pacjentów z CHD niż u pacjentów z próby kontrolnej. Dodatkowo wieloczynnikowa analiza regresji wykazała, że poziom Nogo-A (OR=1,624, 95 proc. przedz. ufności 1,125-2,293; p=0,009) jest czynnikiem ryzyka dla wystąpienia CHD.

Nogo-A ma wartość diagnostyczną przy maksymalnej wartości progowej 5,466 ng/ml dla maksymalnej wydajności diagnostycznej (59 proc. czułości i 78,6 swoistości; p<0,05). Jednakże stężenie ROS nie może być predyktorem zwiększonego ryzyka CHD.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe