Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

COVID-19: zaburzenia krzepnięcia i leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 21.07.2021
 
 
Zakażenie SARS-CoV-2 wiąże się z zaburzeniami hemostazy, których wynikiem jest nadkrzepliwość. U pacjentów hospitalizowanych na OIT z powodu COVID-19 często występują incydenty zakrzepowo-zatorowe. Autorzy artykułu zaproponowali algorytm dawkowania heparyn u tych chorych.
U pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii (OIT) z powodu COVID-19 często (do 43%) występują żylne incydenty zakrzepowo-zatorowe. Wyniki badań laboratoryjnych w koagulopatii związanej z COVID-19 (CAC) wykazują podwyższone poziomy D-dimerów i fibrynogenu, natomiast nieprawidłowości w standardowych testach krzepnięcia i liczbie płytek krwi są minimalne. Ostatnie badania sugerują udział wygaszenia fibrynolizy w tym zjawisku.

Uszkodzenie śródbłonka i zmiana jego działania przeciwzakrzepowego może prowadzić do zakrzepicy mikro- i makronaczyniowej w płucach, której występowanie wiąże się ze złymi wynikami klinicznymi u pacjentów w stanie krytycznym z COVID-19.Dodatkowo nadkrzepliwość indukowana przez aktywację szlaków krzepnięcia podczas odpowiedzi immunologicznej na zakażenie SARS-CoV-2 przyczynia się do upośledzenia perfuzji narządów. To, wraz z hipoksemią, prowadzi do niewydolności wielonarządowej.

Obecnie rozważane są różne schematy diagnostyczne, niektóre z nich obejmują globalne testy hemostazy. Opublikowano wiele wytycznych i rekomendacji towarzystw naukowych i grup specjalistów, jednak nie ma jednego, optymalnego algorytmu leczenia przeciwzakrzepowego i monitorowania pacjentów OIOM z COVID-19.

Uzyskane dane na temat COVID-19 wskazują, że jest to choroba ściśle związana z zaburzeniami hemostazy, których wynikiem jest nadkrzepliwość. Obraz kliniczny tej koagulopatii, w postaci niewydolności oddechowej i częstych zaburzeń czynności innych układów, jest skutkiem mikro- i makrozatorów powstających w naczyniach. W tym kontekście wdrożenie optymalnej profilaktyki lub leczenia przeciwzakrzepowego staje się kluczowym zagadnieniem w opiece nad chorymi z COVID-19. Pacjenci zakażeni SARS-CoV-2 z ekstremalną masą ciała czy hospitalizowani na OIT wymagają szczególnej uwagi podczas profilaktyki lub leczenia heparynami. Dotychczasowa wiedza na temat wszystkich procesów patofizjologicznych wynikających z zakażenia SARS-CoV-2 i z odpowiedzi immunologicznej gospodarza jest jednak niepełna i zagadnienia te wymagają dalszych badań.

Autorzy zaproponowali algorytm dawkowania heparyn u chorych na OIT, w którym starali się uwzględnić najbardziej aktualne informacje w tym zakresie.

Pełna treść artykułu: Jan Pluta, Agnieszka Cieniewicz, Janusz Trzebicki. COVID-19: coagulation disorders and anticoagulant treatment in patients hospitalised in ICU
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe