Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Diagności laboratoryjni apelują o podwyżki

Źródło: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 19.03.2021
 
 
Tagi: KIDL, podwyżki
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny postuluje w piśmie do ministra zdrowia o zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych adekwatnie do wiedzy, kwalifikacji i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Jak czytamy w piśmie diagnostów do ministra zdrowia: prezydium KRDL jest zaniepokojone dotychczasowym sposobem procedowania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi w przedmiocie określenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Samorządy poszczególnych zawodów medycznych reprezentują interes całej grupy zawodowej i przedstawiane przez nie postulaty powinny być brane pod uwagę jako główne wytyczne co do oczekiwań, nie zaś jako jeden z wielu głosów doradczych.

Jak podkreśla PKRDL, propozycje przedstawiane przez Ministerstwo Zdrowia odbiegają od niezmiennych postulatów środowiska diagnostów laboratoryjnych.

Postulaty wystosowane do ministra zdrowia o:
1. Zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń na poziomie adekwatnym do kwalifikacji oraz odpowiedzialności, poprzez wyszczególnienie diagnostów laboratoryjnych posiadających I stopień specjalizacji oraz diagnostów laboratoryjnych posiadających tytuł specjalisty (specjalizacja II stopnia albo tytuł specjalisty przy specjalizacji jednostopniowej);
2. Podniesienie i urealnienie współczynników pracy dla całej grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych poprzez odpowiednie usystematyzowanie współczynników pracy diagnosty bez specjalizacji, diagnosty z I stopniem specjalizacji oraz diagnosty z tytułem specjalisty;
3. Rozdzielenie w strukturze wynagrodzeń pracowników samodzielnie udzielających świadczeń zdrowotnych (diagności laboratoryjni) i personelu pomocniczego, gdyż obecnie proponowane rozwiązania przewidujące taki sam współczynnik wynagrodzenia dla tych grup zawodowych są niezgodne z logiką i z prawem pracy;
4. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od posiadanych kwalifikacji, a nie od wymagań dla danego stanowiska. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że przepisy obowiązującej ustawy skutkują celowym i niewłaściwym zatrudnianiem osób z wyższymi kwalifikacjami na niższych stanowiskach w celu uniknięcia przeszeregowania i tym samym przyznania podwyżki za uzyskanie tytułu specjalisty.

Zdaniem prezydium KRDL tylko kompleksowe zmiany w finansowaniu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia doprowadzić mogą do pożądanych rezultatów w postaci:
• bezpieczeństwa kadrowego w ochronie zdrowia
• zwiększenia zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych
• promowania podejmowania zatrudnienia na terenie kraju
• zachęcania już zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze uzyskiwania specjalizacji.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe