Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Długoterminowa korzyść z ponownego odnerwienia współczulnego nerek u pacjenta z nadciśnieniem opornym

 
W „Advances in Interventional Cardiology" przedstawiono przypadek 35-letniego mężczyzny z opornym nadciśnieniem tętniczym, u którego terapia pięcioma lekami hipotensyjnymi, w tym diuretykiem pętlowym, była niewystarczająca. Po ponownym odnerwieniu współczulnym nerek uzyskano satysfakcjonującą kontrolę ciśnienia.
W aktualnych wytycznych metody inwazyjne nie są zalecane jako rutynowe leczenie opornego nadciśnienia tętniczego, jednak wysoce wyselekcjonowana grupa pacjentów niereagujących na agresywne leczenie farmakologiczne może odnieść korzyści z tej metody.

W pracy opublikowanej w czasopiśmie „Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej” opisano przypadek 35-letniego mężczyzny z wywiadem opornego nadciśnienia tętniczego z towarzyszącymi uporczywymi bólami głowy i niespecyficznym bólem w klatce piersiowej, który został przyjęty do Kliniki Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wykluczono nadciśnienie wtórne. Terapia pięcioma lekami hipotensyjnymi, w tym diuretykiem pętlowym, była niewystarczająca. Pacjent został skierowany na zabieg denerwacji nerek (renal denervation – RDN).

Po zabiegu, który przebiegł bez żadnych komplikacji, pacjenta wypisano do domu z zaleceniem przyjmowania czterech leków hipotensyjnych i uzyskano optymalną kontrolą ciśnienia podczas 6-miesięcznej obserwacji. Czynność nerek pozostała niezmieniona. Pomimo nieprzerwanego leczenia dolegliwości powróciły po 12 miesiącach od RDN. W związku z nieskuteczną kontrolą ciśnienia tętniczego pacjent został zakwalifikowany do ponownego wykonania RDN.

Drugi zabieg wykonano przez tętnicę udową przy użyciu systemu Symplicity Spyral (Medtronic, Minneapolis, MN, USA). Przeprowadzono ablację 360° obu tętnic nerkowych. Nie zaobserwowano powikłań okołozabiegowych. Nie stwierdzono biochemicznego pogorszenia czynności nerek. Przy wypisie ze szpitala zalecono terapię hipotensyjną złożoną z sześciu pełnych dawek leków (w tym moczopędnych). W czasie wizyt kontrolnych po 1, 6 i 12 miesiącach dawki leków hipotensyjnych były stopniowo zmniejszane i utrzymywała się satysfakcjonująca kontrola ciśnienia.

Pełna treść artykułu: Tomasz Tokarek, Renata Rajtar-Salwa, Łukasz Rzeszutko, Stanisław Bartuś. Long-term benefit of redo sympathetic renal denervation in a patient with resistant hypertension. Adv Interv Cardiol 2021; 17, 2 (64): 239–241.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe