SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Globalna kampania mierzenia ciśnienia
 
Działy: Aktualności
Maj miesiącem mierzenia ciśnienia tętniczego krwi (May Measurement Month 2017 - MMM17) to globalne przedsięwzięcie mające na celu podniesienie świadomości pacjentów w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadciśnienie tętnicze. Kampania ruszyła 1 maja i będzie trwała przez cały miesiąc.
Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego postawiły sobie za cel przebadanie w ciągu miesiąca maja około 25 mln ludzi na świecie, w tym od 50 tysięcy do 250 tys. Polaków. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, koordynator badania MMM17 w Polsce o nieleczonym nadciśnieniu mówi wprost: "To jedna z przyczyn zawałów serca, udarów mózgu i chorób nerek, a więc schorzeń, które prowadzą do inwalidztwa oraz zgonów. Obecnie podwyższone ciśnienie tętnicze powoduje rocznie około 9,4 mln zgonów na świecie. To mniej więcej tyle osób, ile mieszka w Szwecji".
Obserwacją zostaną objęte osoby dorosłe, obojga płci, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu ostatniego roku oraz które zgodzą się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca i udzielić anonimowo odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ich podstawowych danych demograficznych oraz sytuacji zdrowotnej.
Wszystkie gromadzone dane będą miały charakter anonimowy. Lekarze, pielęgniarki oraz farmaceuci zaangażowani w projekt przesyłać będą zebrane wyniki drogą elektroniczną poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację (APP MMM17) do centralnej, światowej bazy danych.
Badani pacjenci, których wynik pomiaru ciśnienia będzie wskazywał na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, otrzymają pisemną poradę z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań, np. zmiany diety i stylu życia. W ten sposób twórcy kampanii chcą podnieść świadomość o zagrożeniach wynikających z nadciśnienia tętniczego i zapobiegać postępowi choroby.
Organizatorom MMM17 przyświecają bardzo jasne cele: 1. zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przesiewowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi; 2. rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego u przebadanych osób, u których podwyższone ciśnienie wymaga interwencji zgodnie z aktualnymi wytycznymi; 3. wykorzystanie danych na temat nieleczonego nadciśnienia tętniczego do motywowania władz i osób decyzyjnych w zakresie kształtowania właściwej polityki zdrowotnej.
Organizatorzy kampanii serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych profesjonalistów medycznych (lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów) do włączenia się do badania MMM17. Można to zrobić rejestrując się na stronie www.mmm17.pl . Samo zaangażowanie profesjonalistów medycznych w kampanii MMM17 będzie nieodpłatne i odbywać się będzie na zasadach wolontariatu. Niemniej Organizatorzy badania, wyrażając swoje podziękowanie, utworzą specjalną formułę wsparcia edukacyjnego i medycznego (EDUCATOR MMM17), połączoną z rozlosowaniem nagród (sprzętu medycznego i cennych podręczników medycznych) oraz sponsorowaniem uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, związanych z nadciśnieniem tętniczym oraz kardiologią.
W badaniu MMM17 pomiary ciśnienia tętniczego będą prowadzone w całej Polsce - w placówkach medycznych biorących udział w kampanii oraz około 1500 aptekach i sklepach medycznych.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe