SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
IQVIA o zmianach na nowej liście leków refundowanych
 
Działy: Aktualności
Na nową listę refundacyjną trafiła biorównoważna cząsteczka stosowana w leczeniu chorób onkologicznych. Przyniesie to oszczędności po stronie płatnika, który na dotychczasową terapię tą substancją przeznaczał aż 380,6 mln zł – najwięcej, spośród wszystkich terapii molekułami objętymi refundacją.
Do katalogu programów lekowych trafiła pierwsza pangenotypowa terapia dla pacjentów WZW typu C. Program obejmujący tę terapię był w 2017 r. drugim największym w ujęciu kosztów refundacji – na jego finansowanie przeznaczono 436 mln zł.

Refundacja na rynku aptecznym
Liczba nowych pozycji na liście aptecznej w przybliżeniu równoważy liczbę produktów usuniętych. Na liście pojawiły się 34 nowe opakowania leków oraz 2 opakowania mlekozastępczej diety eliminacyjnej. W porównaniu do poprzedniego zestawienia usunięto 33 opakowania leków oraz 3 opakowania wyrobów medycznych. Dodane pozycje to kolejne opakowania już dostępnych preparatów (np. z większą liczbą tabletek, zawierające substancję czynną w wyższej dawce, od innego producenta etc.), usunięte zaś to, poza jednym przypadkiem, pozycje nadal posiadające swoje odpowiedniki, obecne na liście. Wyjątkiem, o którym mowa, jest cząsteczka Nicotinamide, usunięta w ramach grupy limitowej "19.0, Witaminy – nikotynamid". Grupa ta zawierała dotychczas jeden tylko produkt, którego dotychczasowa, urzędowa cena zbytu wynosiła 2,38 zł.

Nowością na liście jest cząsteczka Paliperidone, stosowana w leczeniu schozofrenii. Jest to kolejna opcja terapeutyczna w grupie limitowej "178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon i paliperydon do stosowania pozajelitowego – postacie o przedłużonym uwalnianiu".

Decyzją Ministerstwa Zdrowia utworzono również nową grupę "247.0. Szczepionki przeciw grypie", obejmującą profilaktykę osób powyżej 65 r.ż. Cena szczepionki dla pacjentów (z 50% odpłatnością) będzie wynosić 22,88 zł.

Ogółem odpłatność pacjentów za produkty wzrośnie dla 428 opakowań, przy czym próg 10 zł przekroczony zostanie dla 30 pozycji (dla jednej z nich dopłata wzrośnie o 100 zł). Mniej pacjenci dopłacą do 395 opakowań produktów, przy czym min. 10 zł mniej do 30 pozycji, min. 100 zł mniej do 7 pozycji.

Lista S
Nowa lista bezpłatnych leków zawiera po raz kolejny dobre informacje dla seniorów. Dodano do niej 17 pozycji, zawierających 9 substancji czynnych, już objętych refundacją w ramach programu 75+. Zmiany na liście objęły:
❖ zmiany wielkości opakowań, ich dostępności oraz wielkości dawek:
• cząsteczka Amlodipine dostępna jest w kolejnych opakowaniach, od teraz zawierających mniejszą liczbę tabletek (28 vs 30 dotychczas)

• wybrane produkty zawierające cząsteczkę Budesonide oraz jej kombinację z molekułą Formoterol dostępne są od teraz w dwukrotnie większych opakowaniach • wybrane produkty zawierające cząsteczkę Latanoprost od teraz dostępne są w trzykrotnie większym opakowaniu

• dla produktów zawierających Telmisartan oraz Clopidogrel pojawiły się opakowania pochodzące z importu równoległego

• cząsteczka Metformin dostępna jest od teraz w dawce 1000 mg

• wybrane produkty zawierające cząsteczkę Brimonidine dostępne są od teraz w dużym opakowaniu

• cząsteczka Ezetimibe dostępna będzie w 6 kolejnych opakowaniach produktów

Z listy S wycofano 17 opakowań leków zawierających 9 substancji czynnych. W każdym przypadku seniorom pozostawiono jednak możliwość otrzymania leku pod postacią zamiennika.

Programy lekowe i chemioterapia
Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o rozszerzeniu programów lekowych:
❖ B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD10 B18-2). Finansowanie zyskała nowa terapia, kombinacja cząsteczek Sofosbuvir oraz Velpatasvirum, pierwszą pangenotypową (mającą zastosowanie u pacjentów z każdym genotypem) opcją terapeutyczną w tym programie. Program obejmujący tę terapię był w 2017 roku drugim największym w ujęciu kosztów refundacji. Na jego finansowanie przeznaczono 436 mln zł.

❖ B.63. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanimu (ICD10 C34). Pacjenci uzyskali dostęp do kolejnej (obok cząsteczki Afatynib) opcji terapeutycznej w programie – molekuły Nintedanib. Dotychczas była ona dostępna jedynie w programie B.87. Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1).

❖ B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35). Substancja Glatiramer Acetate, dostępna będzie w kolejnym z produktów w dwukrotnie wyższej dawce (40 mg/ml).

❖ B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50) oraz B.58. Leczenie zaawansowanego raka żołądka (ICD10 C16). Finansowanie uzyskała biorównoważna cząsteczka Trastuzumab. Łączna wartość terapii tą molekułą wyniosła w 2017 r. aż 380,6 mln zł – najwięcej, spośród wszystkich terapii molekułami objętymi refundacją. Tańsza opcja terapeutyczna przyniesie oszczędności po stronie płatnika, który teraz terapią będzie mógł objąć większą liczbę pacjentów, ew. wprowadzić na listę kolejne terapie.

Z katalogu programów lekowych usunięto program B.61. Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0). Tym samym finansowanie straciła molekuła Mercaptimine, którą w ramach powyższego programu leczono w 2017 r. 6 pacjentów. Przeznaczona na program kwota refundacji wynosiła 122 tys. zł.

Wraz z opublikowaniem nowego katalogu programów lekowych dla 15 obecnych na liście preparatów wprowadzono obniżkę cen, średnio o 10 proc., w ujęciu nominalnym zaś 74 – 1 080 zł.

Do katalogu chemioterapii trafiły:
❖ kolejny produkt zawierający molekułę Anagrelidum, stosowaną w leczeniu małopłytkowości samoistnej.

❖ nowy produkt zawierający już refundowaną cząsteczkę Fulvestrantum, będący pierwszym odpowiednikiem dotychczas stosowanego produktu w leczeniu zaawansowanego raka piersi (refundacja terapii w dotychczasowej postaci wyniosła w 2017 roku 42 mln zł, co stanowi 3 proc. ogólnych wydatków na leki stosowane w chemioterapii)

Z katalogu usunięto produkty zawierające molekuły:
❖ Zolendronic Acid (wybrane preparaty)

❖ Bendamustine (jeden preparat)

❖ Caprcitabine (jeden preparat)

❖ Mitoxantrone (jeden preparat) W każdym jednak przypadku pozostawiono w katalogu odpowiedniki produktów zawierające te same substancje czynne.

Wraz z opublikowaniem nowego katalogu chemioterapii wprowadzono obniżkę cen dla 15 obecnych już na liście preparatów, przy czym dla większości pozycji obniżki te są nieznaczne. Jedynie w wybranych przypadkach sięgają niemal połowy dotychczasowej ceny, przekraczając kwotę 1 500 zł.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe