Specjalizacje, Kategorie, Działy
Zaozaa09 - Freepik.com

Jak przewidzieć stan przedrzucawkowy i hipotrofię wewnątrzmaciczną

Udostępnij:
Z najnowszego badania wynika, że dobrym predyktorem może być poziom homocystoiny u matek połączone z dopplerowskim badaniem tętnic macicznych.
Wyniki badania (autorstwa A.M. Maged i in.) opublikowano w Archives of Gynecology and Obstetrics. Naukowcy chcieli ocenić, czy badanie poziomu homocysteiny (tHcy) u kobiet w ciąży oraz badanie USG tętnic macicznych metodą Dopplera może wskazywać na ryzyko późniejszego stanu przedrzucawkowego i hipotrofii wewnątrzmacicznej (IUGR).

W kohortowym badaniu podłużnym wzięło udział 500 kobiet w ciąży. Poziom tHcy mierzono między 15 a 19 tygodniem ciąży, a badanie dopplerowskie wykonywano między 18 i 22 tygodniem ciąży.

Wyniki badania bazują na danych zebranych od 453 uczestniczek. Poziom tHcy i wskaźnik oporu w badaniu USG były znacząco wyższe u kobiet, u których wystąpił stan przedrzucawkowy, IUGR lub inne komplikacje, niż u kobiet z próby kontrolnej (tHcy: 7,033 ± 2,744, 6,321 ± 3,645 i 6.602 ± 2.469 vs 4,701 ± 2,082 μmol/L, p <0.001 oraz wskaźnik oporu: 0,587 ± 0,072, 0,587 ± 0,053 i 0,597 ± 0,069 vs 0,524 ± 0,025, p <0.001).

Zastosowanie zarówno badania poziomu tHcy, jak i dopplerowskiego badania tętnic macicznych skutkowało lepszym przewidywaniem stanu przedrzucawkowego, niż stosowanie każdej z tych metod osobno (85,2 proc w porównaniu do 73,33 proc. i 60 proc.).
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.