SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Metody diagnostyczne boreliozy
 
Działy: Aktualności
Borelioza jest wieloukładową chorobą przenoszona przez kleszcze, której czynnikiem etiologicznym jest bakteria beztlenowa Borrelia burgdorferi s ensu l ato. Od ponad 10 l at z roku na rok wzrasta zachorowalność na tą chorobę we wszystkich miejscach świata, tam gdzie występują kleszcze. Ze względu na złożoność objawów klinicznych jest ona trudna do rozpoznania imitując inne jednostki chorobowe.
Nie do końca poznany jest patomechanizm, w którym krętki Borrelia burgdorferi atakują stawy, serce, układ nerwowy i skórę. Rodzi to wiele problemów zarówno diagnostycznych jaki i terapeutycznych.

Obecnie ścierają się dwa poglądy na boreliozę ten reprezentowany przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz ten sugerowany przez Międzynarodowe Towarzystwo ds. Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych.

Artykuł przedstawia diagnostykę kliniczną oraz badania dodatkowe w postaci analiz laboratoryjnych, serologicznych, histologicznych, mikrobiologicznych i genetycznych. Jest on próbą przedstawienia najbardziej wiarygodnych metod diagnostycznych z zaznaczeniem jednak, że we wszystkich napotyka się trudności i wnioskiem, że diagnostyka boreliozy wciąż jest niedoskonała i wymaga jeszcze wielu badań i standaryzacji.

www.termedia.pl/ANALIZA-METOD-UZYWANYCH-W-DIAGNOSTYCE-BORELIOZY-CHOROBY-Z-LYME,99,30335,1,0.html
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe