Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Ministerstwo Zdrowia opublikowało standardy akredytacyjne w patomorfologii

Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 24.09.2021
 
 
Standardy akredytacyjne dotyczą badań na każdym ich etapie – od pobrania próbki po rozpoznanie patomorfologiczne. Poza tym zawierają wymogi związane z pandemią COVID-19 i potrzebą ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2. Tym samym ich spełnianie podnosi bezpieczeństwo mikrobiologiczne.
Sposób opracowania materiału, formułowania rozpoznania patomorfologicznego oraz zasady funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznych (JDP) są zgodne z wymogami standardów akredytacyjnych, a w sprawach szczegółowych oparte na standardach organizacyjnych oraz postępowania w patomorfologii, opracowanych na zlecenie ministra zdrowia przez Polskie Towarzystwo Patologów, zwanych dalej wytycznymi PTP.

Standardy akredytacyjne zawierają też wymogi związane z bieżącą pandemią COVID-19 i potrzebą ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 w JDP, tym samym ich spełnianie podnosi bezpieczeństwo mikrobiologiczne JDP. Niwelowaniu zagrożeń pandemicznych służą w szczególności wymogi odnoszące się do prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, poprawnego stosowania środków ochrony osobistej, właściwej dezynfekcji powierzchni, zapewnienia warunków przeciwepidemicznych w trakcie sekcji zwłok pacjentów z COVID-19, właściwej organizacji stanowisk pracy, zapobiegania ekspozycji zawodowej, prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi, prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa biologicznego w obliczu chorób zakaźnych o wysokiej zaraźliwości, takich jak COVID-19, postępowania zgodnego z aktualnymi zaleceniami krajowymi oraz obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzeniania się patogenów takich jak SARS-CoV-2. Standardy tym samym popularyzują i standaryzują dobre praktyki funkcjonowania JDP w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej".

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe