Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Mycophenolate- poprawia objawy ciężkiej orbitopatii Gravesa

Autor: Małgorzata Lipko |Data: 02.11.2017
 
 
odanie niesteroidowego mykofenolanu w formie dożylnej do zalecanego leczenia metyloprednizolonem znacząco poprawia ciężką orbitopatię Gravesa, co potwierdziły randomizowane badania kliniczne.
Odkryto, że u chorych z aktywną, średnią lub ciężką orbitopatią Gravesa, włączenie umiarkowanej dawki dziennej mykofenolanu do ustalonej pojedynczej dawki metyloprednizolonu było bezpieczne, dobrze tolerowane i doprowadziło do istotnej poprawy jakości życia, objawów oczu i oznaczeń okulistycznych.
Choć dożylne podanie metyloprednizolonu jest zalecane w wytycznych jako leczenie pierwszego rzutu w aktywnej i ciężkiej orbitopatii Gravesa, odpowiedź nie zawsze jest wiarygodna, a objawy często nawracają po odstawieniu leku.
Tymczasem mykofenolan jest postrzegany jako potencjalnie korzystny niesteroidowy środek immunosupresyjny - hamuje limfocyty T, a także limfocyty B, zapewniając mechanizmy przeciwzapalne.
Badanie sugeruje potencjalnie nową strategię terapii, biorąc pod uwagę kliniczne wyzwania w leczeniu orbitopatii Gravesa. Obecne wytyczne dotyczące leczenia orbitopatii Gravesa nie są powszechnie skuteczne, a zatem włączenie mykofenolanu w połączeniu z dożylnym metyloprednizolonem jest bardzo obiecujące.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe