Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

NIK krytykuje Małopolski System Informacji Medycznej

Udostępnij:
Po negatywnej ocenie Najwyższej Izby Kontroli 38 szpitali publicznych w woj. małopolskim musi uzupełnić na platformie MSIM informacje dotyczące bieżących hospitalizacji pacjentów oraz dokumentację od 2019 r.
Małopolski System Informacji Medycznej oficjalnie zaczął działać 18 grudnia 2023 r. Gromadzone są w nim m.in. karty z leczenia szpitalnego, opisy badań diagnostycznych, wyniki badań laboratoryjnych. Pacjenci, logując się do niego, mogą zobaczyć spis 400 małopolskich podmiotów leczniczych, jednak nie mogą znaleźć kompletnej historii swojego leczenia. Szpitale nadal wprowadzają dane.

Urząd marszałkowski pracował nad MSIM od 2015 r. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 212 mln zł, przy czym 139 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich oraz budżetu krajowego.

Dokumentacja obrazowa w MSIM
Urząd marszałkowski zwrócił uwagę na możliwość otwierania i przeglądania badań obrazowych – MSIM gromadzi dokumentację obrazową, co odróżnia go od systemu ogólnopolskiego.

Z informacji przekazanych przez małopolski urząd marszałkowski wynika, że do 15 stycznia br., czyli przez niecały miesiąc jego oficjalnego funkcjonowania, pacjenci pobrali z systemu 34 dokumenty, a liczba logowań na platformę wyniosła 1252 (bez wydzielenia unikalnych użytkowników). Liczba dokumentów przesłanych do systemu to prawie 2,2 mln, a liczba zarejestrowanych pacjentów to ponad 2,1 mln.

Powielanie funkcji Internetowego Konta Pacjenta
Najwyższa Izba Kontroli w marcu 2023 r. negatywnie oceniła projekt MSIM, zwracając uwagę przede wszystkim na dublowanie przez system funkcji Internetowego Konta Pacjenta. Na podobny problem zwracało uwagę Ministerstwo Zdrowia.

W grudniu władze województwa, informując o uruchomieniu systemu, zapowiadały, że będzie on dużym ułatwieniem w pracy dla personelu medycznego i dla pacjentów, oraz umożliwi szybki wgląd w dokumentację medyczną powstałą w różnych placówkach.

MSIM jest zintegrowany z systemem P1, czyli ogólnopolską, elektroniczną bazą danych medycznych, co – jak poinformował urząd marszałkowski – pozwala personelowi medycznemu na sprawną wymianę informacji z placówkami działającymi także na terenie innych województw.

NIK krytykuje MSIM
Jak przypomniała NIK w 2023 r., pomysł stworzenia MSIM pojawił się w 2009 r. – zakładał innowacyjne, jak na ówczesne czasy, rozwiązania. Miał zwiększyć dostępność e-usług medycznych w regionie i poprawić ich jakość. Pilotaż uruchomiono w 2015 r., a ostateczna decyzja o MSIM zapadła w 2019 r., choć – jak podała NIK – już wtedy było wiadomo, że system będzie powielał rozwiązania dostępne w ramach ogólnopolskiej platformy P1.

Od 1 lipca 2021 r. polskie placówki lecznicze mają obowiązek raportować zdarzenia medyczne drogą elektroniczną na centralną platformę P1.

Przeczytaj także: „8 mln osób aktywowało Internetowe Konto Pacjenta”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.