Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Neuropatia nerwu wzrokowego wywołana ethambutolem

Źródło: medscape/ML
Autor: Małgorzata Lipko |Data: 04.01.2018
 
 
Neuropatia nerwu wzrokowego wywołana przez etambutol (EON) jest dobrze znaną, potencjalnie nieodwracalną, powodującą ślepotę, ale w dużej mierze możliwą do uniknięcia chorobą. Lekarze powinni być świadomi znaczenia edukacji pacjentów i lekarzy, a także terminowej i właściwej selekcji.
Etambutol jest bakteriostatycznym antybiotykiem stosowanym w leczeniu gatunków Mycobacterium. Chociaż jest skuteczny w leczeniu Mycobacterium spp. w połączeniu z innymi lekami, jednym z najczęstszych i druzgocących efektów ubocznych jest neuropatia nerwu wzrokowego wywołana ethambutolem (EON).
Neuropatia nerwu wzrokowego może wystąpić u około 1% pacjentów przyjmujących ethambutol w zalecanych dawkach przez WHO, chociaż ryzyko zwiększa się znacznie wraz ze zwiększeniem dawki. Wszyscy pacjenci przyjmujący ethambutol powinni być poddawani regularnym badaniom przesiewowym przez okulistę, w tym badaniom pola widzenia. Optyczna tomografia koherencyjna może być pomocna w badaniu EON, ale potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić ich kliniczną przydatność. Pacjenci, u których wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe neuropatii nerwu wzrokowego powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym i przepisującym lek ethambutol w celu przerwania leczenia lub zmniejszenia dawki ethamabutolu.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe