Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe wytyczne przygotowywania jelita grubego do kolonoskopii diagnostycznej

Źródło: Johnson DA, Barkun AN, Cohen LB, i wsp. Optimizing Adequacy of Bowel Cleansing for Colonoscopy: Recommendations From the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology 2014; 147(4):903-924.
Autor: Małgosia Michalak |Data: 20.10.2014
 
 
W Gastroenterology, czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, opublikowane zostały nowe wytyczne przygotowywania jelita grubego do kolonoskopii diagnostycznej;
• Jeżeli przygotowanie jest niewystarczające by wykryć polip większy niż 5 mm, wtedy należy przełożyć badanie lub podjąć próbę oczyszczenia jelita w czasie kolonoskopii.
• Jeśli wykonano badanie dochodząc do kątnicy i oceniono przygotowanie pacjenta jako niewystarczające, wtedy kolonoskopię należy powtórzyć w ciągu roku, stosując bardziej intensywne przygotowanie.
• Preferowane jest przygotowanie dwoma podzielonymi dawkami środka przeczyszczającego. Dopuszczalne jest przygotowanie jedną dawką środka przeczyszczającego, jeśli badanie odbywa się po południu.
• Jeśli stosowane jest przeczyszczanie w dwóch fazach, wtedy druga z nich powinna zacząć się od 4 do 6 godzin i skończyć 2 godziny przed kolonoskopią.
• W trakcie przygotowywania do badania należy stosować dietę ubogoresztkową lub płynną. Ostatni posiłek można przyjąć wieczorem przed dniem wykonywania zabiegu diagnostycznego.
• Pacjentom należy dostarczyć informacji o przygotowaniu do badania w formie ustnej i pisemnej. Należy przy tym podkreślać znaczenie przestrzegania zaleceń lekarskich, a także zadbać o wsparcie ze strony personelu pomocniczego.
• Należy regularnie przeprowadzać ocenę odsetka pacjentów prawidłowo przygotowanych do badania przez każdego z lekarzy. Odsetek ten nie powinien być mniejszy niż 85%.
• Wybierając sposób przygotowania do kolonoskopii należy wziąć pod uwagę współwystępujące u pacjenta schorzenia i skuteczność ewentualnych wcześniejszych przygotowań do kolonoskopii.
• Podane w podzielonych dawkach 4 litry roztworu glikolu polietylenowego jest wystarczające dla dobrego przygotowania pacjenta do badania. Mniejsza ilość roztworu może być stosowana u osób zdrowych bez zaparcia.
• Nie zaleca się stosowania dodatkowych środków, które miałyby poprawić przygotowanie do kolonoskopii, takich jak: bisakodyl, symetykon, prokinetyki, oliwa i probiotyki.
• Przygotowanie przez podanie roztworu przeczyszczającego w dwóch dawkach jest związane z bardziej pozytywnym nastawieniem pacjentów do kolejnej kolonoskopii niż w przypadku przygotowania przez podanie jednej dawki wieczorem przed dniem zabiegu. Podobnie jest w przypadku podawania mniejszych objętości roztworu.
• U dzieci do 12 roku życia i osób starszych należy unikać roztworu fosforanu sodu. Dotyczy to także starszych dzieci, u których środek ten może spowodować powikłania, takich jak pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit. Słabe zalecenie w tej sprawie dotyczy także nie stosowania fosforanu sodu u dorosłych pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Należy rozważyć dodatkowe możliwości przeczyszczania jelita u pacjentów z czynnikami ryzyka niewystarczającego przygotowania do kolonoskopii, takimi jak: cukrzyca, zaparcia, stosowanie opioidów i uszkodzenie rdzenia kręgowego. Po zabiegach bariatrycznych środki przeczyszczające należy podawać w mniejszych objętościach lub przez dłuższy czas. Kobiety ciężarne powinny być przygotowywane do sigmoidoskopii poprzez wlewy oczyszczające z wody kranowej.
• W przypadku oznak niedostatecznego przygotowania w dniu kolonoskopii można zalecić wlewy doodbytnicze z dużej objętości płynów. Wybudzenie z sedacji propofolem i kontynuowanie przeczyszczania, by później dokończyć zabieg, także jest dopuszczalne.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.