Specjalizacje, Kategorie, Działy
http://www.freepik.com, designed by Asierromero

Potwierdzono - przedmiesiączkowe zaburzenia nastroju mają podłoże genetyczne

Udostępnij:
Tagi: ginekologia, PMDD, PMS
Naukowcy z National Institute of Health (w Bethesda, Maryland) odkryli mechanizm komórkowy, który może leżeć u podłoża przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych (PMDD), które dotykają 2-5 procent kobiet.
PMDD przejawia się zwiększoną irytacją, smutkiem i niepokojem w dniach poprzedzających menstruację, objawy te są znacznie silniejsze niż w przypadku częściej występującego zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS).

Naukowcy zaobserwowali rozregulowaną ekspresję zespołu genów, co doprowadziło ich do przekonania, że za PMDD odpowiada specyficzna odpowiedź komórkowa na estrogen i progesteron. To oznacza, że PMDD nie jest tylko zaburzeniem nastroju, które można kontrolować wolicjonalnie, ale wiąże się z intensywną reakcją komórkową na hormony płciowe.

Już wcześniej, w latach 90. naukowcy ustalili, że kobiety, które doświadczają wahań nastroju przed menstruacją, są bardziej wrażliwe na drobne, mieszczące się w normie zmiany poziomów hormonów płciowych.

Podczas badania u kobiet z PMDD wygaszono eksperymentalnie estrogen i progesteron, co spowodowało ustąpienie objawów przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych. Ponowne wprowadzenie hormonów płciowych doprowadziło do powrotu objawów.

Ta obserwacja spowodowała, że naukowcy z NIH przyjrzeli się genom w liniach komórkowych leukocytów pobranych od kobiet z PMDD oraz kobiet z próby kontrolnej.

Analiza transkrypcji genów pozwoliła zidentyfikować duży zespół genów (ESC/E(Z) – Extra Sex Combs/Enhancer of Zeste), których ekspresja różni się znacząco u kobiet z PMDD. Ten kompleks genów reguluje produkcję (między innymi) hormonów płciowych. Co ciekawe, ponad połowa wyodrębnionych w ten sposób genów wykazywała zwiększoną ekspresję w liniach komórkowych kobiet z PMDD. Paradoksalnie jednak ekspresja czterech kluczowych genów była zmniejszona.

Naukowcy zamierzają podążyć tym tropem I dowiedzieć się więcej o zespole genów ESC/E(Z). Chcą zbadać neurony indukowane z komórek macierzystych pochodzących z krwi pacjentek z PMDD, by dowiedzieć się więcej na temat roli, jaką ten kompleks genów odgrywa w funkcjonowaniu mózgu.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.