Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nikolay Mossolaynen

Psychiatrzy proszą, by COVID-19 nie spowolnił reformy

Źródło: PTP
Autor: Iwona Konarska |Data: 28.09.2020
 
 
Tagi: PTP, Balicki
List do ministra zdrowia wynika z niepokoju, ale w jego treści są konkretne postulaty. Publikujemy treść listu a także komentarz jednego z sygnatariuszy, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Reformy Psychiatrii, dr. Marka Balickiego.
Oto treść listu zaadresowanego do ministra zdrowia:

Szanowny Panie Ministrze!

Proces reformowania systemu opieki psychiatrycznej znajduje się w kluczowym dla jego powodzenia momencie i wymaga pilnych decyzji dla jego dalszej kontynuacji. Należą do nich:

1. Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wprowadzająca ustawowe ramy niezbędne dla utworzenia i sprawnego funkcjonowania trzypoziomowego systemu opieki psychiatrycznej (dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży).
2. Ustalenie ”mapy drogowej„ dalszych zmian systemowych w obszarze psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
3. Przedłużenie do 31 grudnia 2022 trwającego już programu pilotażowego sprawdzającego w warunkach polskich funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego jako rozwiązania organizacyjno-finansowego dla podstawowego poziomu opieki psychiatrycznej.
4. Powołanie podległego Ministrowi Zdrowia krajowego ośrodka koordynującego rozwój i funkcjonowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
5. Stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania środków europejskich z perspektywy 2021-2027 na wsparcie zmian systemowych w psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
Docelowo model opieki psychiatrycznej dla dorosłych powinien obejmować:
1. Podstawową opiekę psychiatryczną — realizowaną przez terytorialne Centra Zdrowia Psychicznego, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju i finansowane w ramach ryczałtu na populację.
2. Wyspecjalizowaną opiekę psychiatryczną — w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez ośrodki wyłonione w postępowaniach konkursowych.
3. Opiekę wysokospecjalistyczną (III poziom referencyjny) — realizowaną w sieci klinik psychiatrycznych i finansowaną na odrębnych zasadach.

List podpisali: Prezes ZG PTP prof. Jerzy Samochowiec, Konsultant Krajowy do spraw psychiatrii prof. Piotr Gałecki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy Psychiatrii Dzieci i Młodzieży prof. Małgorzata Janas-Kozik, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy Psychiatrii Sądowej prof. Janusz Heitzman, Pełnomocnik Ministra Zdrowia d/s Reformy Psychiatrii dr Marek Balicki, członkowie ZG PTP, kierownicy klinik psychiatrii z całej Polski, profesorowie psychiatrii a także kierownicy, koordynatorzy centrów zdrowia psychicznego.

Komentarz Pełnomocnika Ministra Zdrowia d/s Reformy Psychiatrii dr. Marka Balickiego:

Można powiedzieć, że list jest wyrazem konstruktywnego niepokoju, a więc opisuje to, co już zrobiono, ale przedstawia także najważniejsze zadania na najbliższą przyszłość. Sygnatariusze listu przyznają, że rozpoczęły się pozytywne zmiany, jednak w tle jest teraz niepokój o przyszłość.
Zaznaczam, że postulaty są przemyślane, wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, tworzące spójny model.
Priorytetem jest przedłużenie pilotażu do końca 2020 r., którego realizację wstrzymał COVID-19. I dalej: stworzenie trzypoziomowego modelu opieki psychiatrycznej, ważne jest również powołanie krajowego ośrodka koordynującego i stworzenie warunków do skutecznego wykorzystania środków unijnych.
Dodam jeszcze, że pilotaż centrów zdrowia psychicznego otworzył drogę ku poprawie sytuacji psychiatrii w Polsce, o takich zamiarach słyszymy też z resortu zdrowia. Jednak, poza zmianami systemowymi, trzeba przypomnieć, że dzisiaj NFZ przeznacza na opiekę psychiatryczną 3,5 % swoich funduszy. Przykładowo, Niemcy wydają 10 %, co oznacza, że my z mniejszych zasobów finansowych wydzielamy jeszcze mniej.
Jak w każdych trudnych czasach, tak w trakcie COVID-u psychiatrii zagraża zepchnięcie na dalszy plan, a wręcz może być dyskryminowana. Nasz list miał pokazać, że jesteśmy na dobrej drodze, ale trzeba przejść do kolejnego etapu.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe