Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Spotkanie światowych specjalistów telemedycyny w Kajetanach
Źródło: mat press/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 20.02.2019
 
 
Większa dostępność do usług telemedycznych, wprowadzenie spójnych, uniwersalnych zasad szkoleń i certyfikatów e-zdrowia – to główne priorytety działań Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for Telemedicine and e-Health), organizacji partnerskiej WHO, po spotkaniu w Polsce.
Najważniejszymi celami spotkania specjalistów są stworzenie interkontynentalnych projektów związanych z konsultacjami telemedycznymi, zwiększenie dostępności telemedycyny w obrębie przepisów krajowych, a także optymalizacja uniwersalności rozwiązań, takich jak uzyskiwane certyfikaty szkoleń e-zdrowotnych.
Spotkania Zarządu ISfTeH tworzą pole do wymiany doświadczeń, dyskusji nad aktualnym stanem telemedycyny i e-zdrowia na szczeblu światowym, kontynentalnym, międzynarodowym i krajowym oraz możliwości opracowania nowych rozwiązań telemedycznych, których głównym celem jest zadbanie o życie i zdrowie pacjentów. Różnorodne aktywności podejmowane przez ISfTeH dają także możliwość nawiązania współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności naukowej, klinicznej, dydaktycznej i organizacyjnej w sferze telemedycyny i jej poddziedzin.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską przy Światowej Organizacji Zdrowia. Jego główną misją jest promowanie i wspieranie aktywności w sferze telemedycyny i e-Zdrowia na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się. Wspiera krajowe towarzystwa i organizacje telemedyczne z całego świata - obecnie współpracuje już z ponad 90 państwami. W skład Towarzystwa wchodzą tylko trzy podmioty z Polski: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Organizacja realizuje różnorodne cele w zakresie dydaktyki – ukierunkowane m.in. na ułatwienie dostępu do wiedzy i opracowań w zakresie szeroko pojętych rozwiązań telemedycznych oraz stworzenie płaszczyzny dla specjalistów, służącej do wymiany doświadczeń. W ramach ISfTeH działa wiele grup doradczych, których członkowie wspierają różnorodne aktywności w zakresie edukacji, informatyki medycznej i bioinformatyki, teleaudiologii, telepielęgniarstwa, telestomatologii, teledermatologii, teleokulistyki, a także zarządzania problematyką leczenia chorób przewlekłych oraz kształcenia studentów i młodych lekarzy.

- Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych pozwala na prowadzenie pilotażowych badań oraz wsparcie młodych lekarzy i naukowców z odległych ośrodków m.in. w diagnostyce chorób słuchu i mowy. Projekty naukowo-badawcze są realizowane w Afryce: w Senegalu, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Rwandzie oraz w krajach Azji Środkowej, gdzie tak naprawdę specjalistów z naszej dziedziny jest bardzo niewielu – tłumaczy prof. Piotr H. Skarżyński.

Za działalność m.in. właśnie w ramach Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, prof. Piotr H. Skarżyński został wyróżniony przez wiele zagranicznych i polskich gremiów naukowych i medycznych.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe